Rechters mogen nu nog alleen beoordelen of een asielzaak procedureel juist in afgehandeld, maar als het aan D66 ligt, verandert dat.

Kamerlid Gerard Schouw wil dat rechters ook naar de geloofwaardigheid van de feiten mogen kijken. Hij werkt aan een zogenoemd initiatiefwetsvoorstel om dat te bereiken, liet hij maandag weten.

''Waarheidsvinding is een van de belangrijkste taken van een rechter. Dat een rechter geen gebruik mag maken van zijn onderzoeksbevoegdheden vind ik onbegrijpelijk. Een rechter moet in staat zijn een objectieve, zorgvuldige en volledige afweging te maken'', vindt Schouw.

Omdat hard bewijs in asielzaken vaak niet voor het opscheppen ligt, moet een vluchteling het nogal eens hebben van de geloofwaardigheid van zijn of haar verhaal.

IND

De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND toetst die en zoals het nu gaat, moet de rechter maar op die toetsing vertrouwen.

D66 wijst erop dat er op Europees niveau al plannen zijn om de bevoegdheid van de rechter uit te breiden, maar Schouw vindt de kwestie te urgent om het daar van te laten afhangen.