Nederland is de zieke man van Europa. CDA-leider Sybrand Buma zei dat zondag in het televisieprogramma Jinek.

Volgens Buma is het kabinet daarvoor verantwoordelijk. Duitsland heeft sinds 2004 veel meer hervormd dan Nederland. ''Duitsland was de zieke man, Nederland heeft dat stokje overgenomen, Nederland is nu de zieke man van Europa'', aldus Buma.

Het kabinet zit wat hem betreft op een doodlopende weg en moet de impasse als gevolg van ontbrekende steun in de Eerste Kamer doorbreken door plannen aan te passen, bijvoorbeeld op het punt van de pensioenplannen van het kabinet.

De oproep van werkgeversvoorman Bernard Wientjes zondag - om geen politieke spelletjes te spelen met het pensioenakkoord - is volgens Buma ook een oproep aan het kabinet.

Lastenverzwaringen

Het kabinet moet volgens hem erkennen dat een democratische meerderheid in de Senaat andere keuzes wil en daarom de plannen ''fundamenteel'' aanpassen. ''Het wordt moeilijk als ze steeds zeggen: wij hebben gelijk.''

Buma: ''We zitten nu op een doodlopende weg met lastenverhogingen en een nivellering die vooral middeninkomens treft, en kortetermijnbezuinigingen. Dat moet radicaal anders. De overheid moet van het belastinginfuus af en niet meer verder groeien.''

Buma zal verdere lastenverzwaringen niet steunen, lagere lasten zijn in zijn ogen noodzakelijk om uit de crisis te komen.

De CDA-leider zei ook dat hij de geplande accijnsverhoging op brandstof niet zal steunen, omdat die ertoe leidt dat mensen in de grensstreek massaal in Duitsland of België gaan tanken, wat werkloze Nederlandse pomphouders tot gevolg heeft.