Het kabinet is er allerminst in geslaagd de kritiek van het CDA in de Eerste Kamer op zijn pensioenplan weg te nemen.

''Indien het kabinet niet alsnog besluit het wetsvoorstel fundamenteel aan te passen, zie ik het somber in", liet CDA-senator Wobke Hoekstra zaterdag weten.

Hij reageerde op een brief van staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) van vrijdag aan de Eerste Kamer. Daarin gaat hij in op de bezwaren van de Senaat tegen een wetsvoorstel om de pensioenopbouw in 2015 fors te verlagen.

In de Tweede Kamer stemde de hele oppositie tegen. Als dat in de Senaat, waar de regeringspartijen geen meerderheid hebben, ook gebeurt, haalt het plan de eindstreep niet. Het kabinet loopt dan een bezuiniging van bijna 3 miljard euro mis.

Het CDA in de Senaat zou het wetsvoorstel aan een meerderheid kunnen helpen, maar wil dat alleen als het kabinet aan een reeks bedenkingen tegemoet komt. In zijn brief doet Weekers nauwelijks concessies.