De gemeenteraad van Vlissingen heeft donderdag in de raadsvergadering ingestemd met een aantal maatregelen die vooral zijn bedoeld om de controle op declaraties van het college van B en W te verscherpen.

De door zijn declaratiegedrag in opspraak geraakte burgemeester René Roep was niet bij de vergadering aanwezig. Hij had enkele uren voor de vergadering zijn aftreden bekendgemaakt.

De raad stemde in met een amendement van de ChristenUnie om voortaan elk kwartaal een extra controle op declaraties, creditcardbetalingen en andere uitgaven te laten uitvoeren.

De raad stemde ook in met een aantal aanbevelingen die zijn gedaan door een raadscommissie die onderzoek heeft gedaan naar de declaratiecultuur in Vlissingen. Er komen onder meer duidelijk omschreven procedures voor het indienen van declaraties.

Motie

Een motie van D66 om bij justitie aangifte te doen tegen oud-wethouder Jacques Damen haalde het niet. Damen zou bij het indienen van gedeclareerde kilometers onjuiste gegevens hebben verstrekt.

Fractievoorzitter van de ChristenUnie Coen van Dalen noemde de motie vooralsnog niet nodig. Hij zei dat er contact is met Damen en dat die heeft toegezegd dat hij vergoedingen zal terugbetalen als blijkt dat die ten onrechte zijn uitgekeerd.

Advies

De Commissaris van de Koning in Zeeland, Han Polman, liet weten dat hij op korte termijn met de fractievoorzitters van de Vlissingse gemeenteraad en de wethouders gaat bespreken hoe het nu verder moet. Op basis van die gesprekken geeft Polman een advies aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Polman liet weten dat hij het besluit van Roep om op te stappen, respecteert. ''Te meer omdat hij dit besluit genomen heeft omwille van de bestuurbaarheid van de gemeente.’’