De VVD heeft donderdag met een verklaring op de website geprobeerd de onrust te temperen over plannen van het kabinet, die nivellerend zouden werken.

''Uiteraard kunnen we voor Prinsjesdag niet ingaan op voorstellen die pas dan naar het parlement worden gezonden'', schrijft de partij.

"Maar u kunt ervan uitgaan dat die voorstellen door de VVD-fractie langs de meetlat van de afspraken in het regeerakkoord worden gelegd.''

Dat betekent ''dat de voorstellen niet verder nivellerend mogen zijn dan toen afgesproken''. Ook kan de verhouding tussen bezuinigingen en lastenverzwaring over de kabinetsperiode niet anders worden dan de afgesproken 2/3-1/3-verhouding, staat in de tekst te lezen.

Verontrustend

Op de site van de liberalen hebben inmiddels meer dan 200 mensen een verontruste reactie achtergelaten. Die reacties gaan voornamelijk over het schrappen van de algemene heffingskorting voor de hogere inkomens. Daardoor gaan mensen meer belasting betalen.

Volgens een woordvoerster van de partij worden de reacties serieus genomen, maar kan er voor Prinsjesdag niet op worden gereageerd. ''Daarna gaan we hier graag over in gesprek'', stelde zij.

Overigens is het aantal reacties op de VVD-site weleens hoger geweest. Toen de coalitie van plan was een inkomensafhankelijke zorgpremie in te voeren, stond de teller al snel op meer dan 1000. Dat plan werd uiteindelijk ingetrokken, onder zware druk van de VVD-achterban.