Provincies, gemeenten en andere betrokkenen krijgen volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken volop de kans tot inspraak over proefboringen naar schaliegas. 

In een reactie op een rapport van het Rathenau Instituut wijst de minister er donderdag op dat inspraakprocedures wettelijk geregeld zijn.

Volgens dit rapport zouden in besluitvorming rond schaliegas de lokale overheden buiten spel zijn gezet. Ook zou de overlast voor bewoners te weinig aan bod zijn gekomen.

''Het Rathenau Instituut stelt terecht dat overleg met en inspraak van bewoners en betrokken gemeenten en provincies van belang is wanneer proefboringen overwogen worden'', aldus Kamp.

''Als groen licht gegeven wordt, zijn een milieueffectrapportage en meerdere vergunningen en instemmingen nodig. In deze procedures is inspraak wettelijk vastgelegd.''

Geen besluit

Kamp onderstreept dat er nog geen besluit genomen is over proefboringen. Dat kan pas nadat een onafhankelijke commissie voor een milieueffectrapportage hiervoor advies heeft gegeven.

Over proefboringen naar schaliegas is onrust ontstaan in onder meer Boxtel, een van de gemeenten waar deze zouden plaatsvinden. De gemeente zei zich gepasseerd te voelen. Volgens het rapport van het Rathenau Instituut zou Kamp de onvrede over zichzelf hebben afgeroepen door te weinig oor te hebben voor de lokale betrokkenen.

Tweede Kamerlid Jan Vos (PvdA) zegt het rapport te zullen betrekken bij de definitieve afweging van zijn fractie over proefboringen. ''We delen de visie dat de schaliegasdiscussie in een breder perspectief gevoerd moet worden.'' De PvdA staat kritisch in de debat over schaliegas.