VVD en PvdA hebben tijdens de zomermaanden geprobeerd D66 over te halen tot de coalitie toe te treden. 

Dat is donderdag van diverse kanten bevestigd. De woordvoerster van VVD-fractieleider Halbe Zijlstra laat echter weten dat ''noch het kabinet, noch de coalitie het initiatief heeft genomen tot deze gesprekken''.

Dat zou dus betekenen dat het initiatief kwam van D66.

De geheime gesprekken, die donderdag uitlekten via De Telegraaf, zijn volgens betrokkenen stukgelopen omdat D66-leider Alexander Pechtold bedongen zou hebben dat het sociaal akkoord zou worden opengebroken. Hiervoor voelde met name PvdA-leider Diederik Samsom niets.

In totaal is enkele keren gesproken met D66, zeggen bronnen. Met het CDA is niet gesproken, maar dat zou wel nog de bedoeling zijn geweest als het met de democraten klikte.

Draagvlak

De woordvoerster van Samsom laat in een reactie weten dat de PvdA ''grote waarde hecht aan een breed draagvlak voor het kabinetsbeleid, zowel in het parlement als de maatschappij". 

"Gesprekken met andere partijen vinden op verschillende niveaus en over verschillende onderwerpen met regelmaat plaats. Ook met D66. Het gesprek tussen Pechtold en Samsom ging over de inhoud van de kabinetsplannen, de inhoudelijke wensen van D66 en de mogelijkheden om tot elkaar te komen.''

Meerderheid

Het kabinet van VVD en PvdA heeft geen meerderheid in de Senaat, en moet daardoor steeds bij oppositiepartijen om steun vragen voor zijn plannen.

Met toetreding van D66 tot de coalitie zou dat probleem nog steeds niet zijn opgelost, omdat deze partij in de Eerste Kamer te weinig zetels heeft om de coalitie aan een meerderheid te helpen.

Zou het CDA ook toetreden dan zou het kabinet in de Senaat op een ruime meerderheid kunnen rekenen.

Steun

Voor het zomerreces zijn er ook gesprekken gevoerd met D66 (en GroenLinks) over inhoudelijke steun aan begrotingsplannen van het kabinet. Die liepen echter al snel op niks uit. Deze gesprekken vonden openlijk plaats.

In het voorjaar pleitte voormalig VVD-leider Hans Wiegel ervoor om de coalitie open te breken, zodat deze in de Senaat een meerderheid zou hebben. Zowel D66 als CDA toonde toen geen behoefte.

PVV-leider Geert Wilders wil opheldering over de gang van zaken. Hij wil een debat met premier Mark Rutte naar aanleiding van het bericht in De Telegraaf.