Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft de keurmeesters uit de slachthuizen opgeroepen zich bij haar te melden om haar te vertellen wat ze aan misstanden meemaken. 

Ze kunnen anoniem blijven. Dinsdag kondigde ze maatregelen aan om verbeteringen in de slachthuizen te bewerkstellingen.

Voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn en onze exportpositie moeten beter worden gewaarborgd. Ze kondigde aan dat eerder boetes worden opgelegd en slachthuizen van waaruit dierenartsen en assistenten worden geïntimideerd, worden stilgelegd.

Woensdag werd bekend dat vlees vaak mestbacteriën bevat.