Het onderzoek naar de gang van zaken bij het naar Polen sturen van het 6-jarige zieke meisje Renata zal in elk geval voor 1 november zijn afgerond. 

Dat staat in een brief van staatssecretaris Fred Teeven.

De vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie wilde de bevindingen eigenlijk al voor Prinsjesdag. De Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn al wel begonnen. Ze willen zorgvuldig onderzoek doen bij alle betrokken instanties en misschien ook de familie nog horen.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND stuurde het Georgische meisje vorig jaar met haar familie naar Polen, waar bleek dat ze leukemie had. De klachten van de ouders zouden hier niet serieus zijn genomen.