De hervormingen op de kindregelingen pakken vooral nadelig uit voor alleenstaande ouders met een uitkering op minimumniveau. Deze groep gaat er tot 4,5 procent aan inkomen op achteruit.

Dat blijkt dinsdag uit de presentatie van het wetsvoorstel door minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken).

Het kabinet wil bij de hervorming prikkels inbouwen voor werklozen om aan het werk te gaan. Zo gaat een alleenstaande ouder op minimumloon er tot 10,5 procent op vooruit.

Uit een berekening van het ministerie gaat een alleenstaande ouder die vanuit de bijstand vier dagen gaat werken er duizend euro per jaar op achteruit. In het nieuwe systeem gaat deze ouder er 2100 euro op vooruit.

In totaal zal 91 procent van de huishoudens met kinderen moeten inleveren. 

Regelingen

Het wetsvoorstel is een uitwerking van het regeerakkoord. Het kabinet wil van 11 kindregelingen terug naar 4. 

Uiteindelijk blijven de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de combinatiekorting (fiscale tegemoetkoming voor kosten door combineren werk en zorg voor kinderen). 

Regelingen als gratis schoolboeken, aanvullingen op sociaal minimumuitkeringen alleenstaande ouders, de alleenstaande ouderkorting en de tegemoetkoming onderwijs- en schoolkosten verdwijnen.

Kinderbijslag

Om de overheidsfinanciën op orde te brengen wordt de inkomensonafhankelijke kinderbijslag verlaagd, alsmede het inkomen tot waar men recht heeft op kindgebondenbudget.

Om de effecten voor lage inkomens te beperken wordt er voor alleenstaande ouders een verhoging doorgevoerd van maximaal 2800 euro per jaar.

Met de hervorming is een bezuiniging gemoeid van 810 miljoen euro. Alleen al het versoberen van de kinderbijslag moet 646 miljoen opleveren. Het afschaffen van de alleenstaande ouderkortingen en de aanvulling alleenstaande ouders levert samen 990 miljoen op.

Daar staat tegenover dat de kop op het kindgebonden budget 986 miljoen extra kost.

Oppositie

De plannen van Asscher lijken op de dag van de presentatie al de prullenbak in te kunnen. CDA, PVV, D66, GroenLinks en ChristenUnie zullen de voorstellen niet steunen.

Datzelfde geldt vrijwel zeker ook voor SP en SGP. Een meerderheid voor het dinsdag gepresenteerde wetsvoorstel in de Eerste Kamer lijkt daarmee zeer twijfelachtig. De regeringsfracties VVD en PvdA beschikken in de Senaat over te weinig zetels.

Volgens CDA-Kamerlid Pieter Heerma zijn de plannen 'onverstandig en oneerlijk'. "Het kabinet legt de rekening weer neer bij gezinnen met een middeninkomen. Bovendien is het voorstel ook weer een nivelleringsoperatie waardoor hard werkende gezinnen twee keer worden geraakt."

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman vindt de gevolgen voor de bijstandsmoeder onacceptabel. "Als iedere euro telt, dan  is zo’n korting niet te verteren. De klappen komen het hardst neer bij de mensen bij wie het de meeste pijn doet", aldus de GroenLinks-politica.

FNV

De FNV vindt dat ouders onevenredig hard worden geraakt door "de niet aflatende stapeling van kabinetsbezuinigingen in crisistijd."

"Ouders zijn de afgelopen jaren keer op keer geconfronteerd met hogere kosten voor de kinderopvang en gaan nu nog verder inleveren", zegt FNV-bestuurder Gijs van Dijk.

"Aan de ene kant wil premier Rutte dat mensen meer gaan uitgeven, maar samen met minister Asscher neemt hij keer op keer een grote hap uit de portemonnee van mensen", aldus Van Dijk.

CNV

CNV-voorzitter Jaap Smit denkt dat met een duidelijke regeling fraude te voorkomen is. "Maar dan moet je wel alle toeslagen in samenhang bekijken", zegt Smit.

"Door alleen te kijken naar de kindregelingen haal je dat voordeel niet en kun je alleen maar geld verdienen door mensen in hun koopkracht te raken. Dat is zonde", aldus Smit.