Het CDA in de Eerste Kamer is zeer kritisch over een wetsvoorstel van het kabinet om de pensioenopbouw te verlagen, maar gooit de deur nog niet dicht. 

''Het kabinet is uitgenodigd met overtuigende antwoorden te komen’’, zegt CDA-senator Wopke Hoekstra. ''Wij zijn er niet op uit het kabinet in de wielen te rijden, maar we moeten wel de indruk hebben dat het juridisch klopt en dat Nederland er iets mee opschiet."

Met het betreffende wetsvoorstel wil het kabinet de jaarlijkse pensioenopbouw verlagen van 2,25 naar 1,85 procent. Dat kan volgens het kabinet omdat iedereen voortaan langer doorwerkt en dus meer tijd heeft om voor een goed pensioen te sparen.

Het kabinet rekent erop dat de lagere pensioenopbouw leidt tot een verlaging van de pensioenpremies met minstens 6 miljard. Voor de schatkist betekent dat een besparing van bijna 3 miljard.

In de Tweede Kamer werd het voorstel aangenomen met alleen steun van de regeringsfracties VVD en PvdA. De oppositiepartijen stemden unaniem tegen. Als dat ook gebeurt in de Senaat, waar het kabinet geen meerderheid heeft, haalt het kabinetsplan de eindstreep niet.

Uit haar schriftelijke reacties op het wetsontwerp blijkt dat de Eerste Kamer er grote moeite mee heeft. ''Niemand staat te juichen'', zegt Hoekstra. Dat geldt naar zijn waarneming ook voor VVD en PvdA in de Senaat.

Hoofdbezwaren

Om het CDA achter zijn voorstel te krijgen, moet het kabinet tegemoetkomen aan enkele hoofdbezwaren. Zo betwijfelt Hoekstra sterk of de premieverlaging waarop het kabinet rekent, er wel komt. De pensioenfondsen, waarvan er veel in zwaar weer zitten, voelen niets voor lagere premies. 

Verder vraagt Hoekstra zich af of het wel verstandig is van het kabinet om via een lagere pensioenopbouw op korte termijn de schatkist te spekken. Op lange termijn krijgt de overheid daardoor namelijk minder geld binnen. Volgens de CDA-senator moet het kabinet nog maar eens goed nadenken over zijn ''bezuinigingslogica''.

De staatssecretarissen Frans Weekers (Financiën) en Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) zullen donderdag reageren op de schriftelijke kritiek uit de Senaat. Van veel overleg is volgens Hoekstra op dit moment overigens nog geen sprake. ''De deur wordt niet echt platgelopen.''