Binnen de gemeente Vlissingen was de afgelopen jaren sprake van een creditcardcultuur. 

Burgemeester René Roep had een eigen creditcard en ook ambtenaren beschikten over enkele creditards, die op onoverzichtelijke wijze werden gebruikt.

Daarnaast werden steeds vaker rekeningen van restaurants rechtstreeks opgestuurd naar de gemeente, zonder dat op een formulier duidelijk was aangegeven waarom een etentje was gehouden of wie er bij betrokken waren.

Dat staat in het eindrapport van een Vlissingse raadscommissie naar het declaratiegedrag van burgemeester Roep en andere (oud-)leden van het college van B en W. Het rapport is maandagavond openbaar gemaakt. Voorzitter Coen van Dalen van de onderzoekscommissie (ChristenUnie) vindt het vooral opmerkelijk dat de leden van B en W elkaars declaraties aftekenden. ''Dat was niet volgens de gebruikelijke procedures van het huis.''

De commissie stelt over Roep dat die nooit huisraad had mogen declareren voor zijn nieuwe woning in Vlissingen. Roep had al eerder toegezegd bijna 4500 euro terug te betalen aan onterecht geclaimde dubbele woonlasten toen hij in Vlissingen van de ene naar de andere woning verhuisde.

Damen

Ook over oud-wethouder Jacques Damen is de commissie kritisch. Damen kreeg, omdat hij afkomstig was uit Leersum, een jaar lang een vergoeding om in een pension te verblijven. Hij declareerde de kosten echter langer.

De onderzoekscommissie zet ook vraagtekens bij declaraties voor alcoholische consumpties tijdens lunches. ''Die alcoholische consumpties zijn niet in het belang van de gemeente Vlissingen'', zei Van Dalen. ''De stad moet immers 's middags ook worden bestuurd.''

Het in de gedragscodes voor burgemeester en wethouders opnemen van een passage over het gebruik van alcoholhoudende dranken is één van de aanbevelingen van de commissie. Verder pleit de commissie onder meer voor het laten terugbetalen van ten onrechte uitbetaalde declaraties en het opstellen van duidelijk omschreven procedures voor het indienen van declaraties.

Het rapport komt donderdag aan de orde tijdens de gemeenteraadsvergadering in Vlissingen.