De nullijn in het onderwijs zal vanaf 2014 gefaseerd worden afgebouwd. Dat is een afspraak in het maandag gesloten Nationaal Onderwijsakkoord, meldt een goed ingevoerde bron in Den Haag tegen NU.nl.

Het principeakkoord is maandag ondertekend door minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker en de werkgevers en werknemers, verenigd in de Stichting van het Onderwijs.

Over de invulling van deze afspraak zal de komende tijd verder gesproken worden.

Vermoedelijk zal de nullijn eerst in het primair onderwijs worden afgebouwd, omdat het personeel in deze onderwijssector het langst stilstaat in loonontwikkeling.

Ruimte

In een verklaring van het ministerie staat dat er afspraken zijn gemaakt over "ruimte voor primaire arbeidsvoorwaarden". CNV Onderwijs meldt in een overzicht (pdf) dat er een akkoord is "over substantiële ontwikkelingen in de loonruimte"

Jan van Zijl, voorzitter van de Stichting van het Onderwijs, bevestigt dat er stappen zijn gezet. "We hebben de onderhandelingen in juni gestaakt omdat er toen geen loonruimte was. We zouden het akkoord niet getekend hebben als dit niet was veranderd."

Akkoord

Het maandag gesloten akkoord was een voorwaarde uit het regeerakkoord om vanuit het kabinet in totaal 689 miljoen euro in de kwaliteit van het onderwijs te investeren. 

Omdat onderdelen hiervan samenhangen met de begroting van volgend jaar, die op Prinsjesdag bekend wordt gemaakt, kan de hele tekst van het akkoord pas na die derde dinsdag in september naar buiten gebracht worden.

Daarna zullen de partijen in de Stichting van het Onderwijs het akkoord aan hun achterban voorleggen.

Impuls

Wat nu verder wel al bekend is, is dat er een impuls komt voor de werkgelegenheid in het primair en voortgezet onderwijs, waardoor volgend jaar 3000 jonge leraren extra een baan kunnen krijgen of behouden.

Ook wordt het lerarenregister verplicht: vanaf 2017 moet van iedere docent bekend zijn of hij of zij gekwalificeerd en bevoegd is.

Nascholing

Verder komen er middelen vrij voor nascholing voor docenten, zal de werkdruk worden verminderd, krijgen docenten een sterkere zeggenschap en komt er een onderzoek naar het verminderen van de administratieve rompslomp in het onderwijs.

Ook worden de secundaire arbeidsvoorwaarden "gemoderniseerd". De ouderenregeling BAPO, die bedoeld is om ouderen de mogelijkheid te geven korter te werken, wordt afgeschaft. Wel worden nog nadere afspraken gemaakt over overgangsregelingen.

Het behoud van de BAPO was met name voor de FNV-vakbond AOb een hard punt.

AOb

De nullijn was voor de zomer een van de redenen voor onder meer de vakbonden AOb en CNV Onderwijs om uit het overleg te stappen. CNV Onderwijs schoof vorige maand weer terug aan de onderhandelingstafel.

De AOb laat maandag in een verklaring weten dat het "voorlopig" geen steun geeft aan het akkoord. AOb-voorzitter Walter Dresscher zegt nog geen inzage te hebben in het definitieve akkoord en houdt daarom een slag om de arm.

Compensatie

De Vereniging Hogescholen is blij met de investeringsimpuls van het kabinet, maar hamert er wel op dat het onderwijs nog altijd zwaar te lijden heeft onder de bezuinigingen.

"We moeten ons wel realiseren dat naast deze plus het regeerakkoord fikse bezuinigingen kent waardoor netto nauwelijks in het onderwijs wordt geïnvesteerd", aldus voorzitter Thom de Graaf. "De structurele bezuinigingen worden maar voor een deel gecompenseerd".

GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver wil van de onderwijsbewindspersonen weten of de nullijn daadwerkelijk wordt gerepareerd of dat het gaat om een 'tegemoetkoming die niet veel meer is dan een sigaar uit eigen doos'.