De fracties van CDA en D66 in de Eerste Kamer zijn zeer kritisch over de voorgenomen versobering van het pensioenstelsel.

Dat staat in schriftelijk commentaar van beide senaatsfracties, zo meldt De Telegraaf maandag. De kans dat het wetsvoorstel door de Eerste Kamer komt, slinkt zonder de steun van CDA en D66 aanzienlijk.

Anders dan in de Tweede Kamer heeft de coalitie van VVD en PvdA in de senaat geen meerderheid. Het kabinet moet daarom op zoek naar de steun van andere partijen.

In ruil voor steun eisen CDA en D66 echter dat de pensioenpremies omlaag gaan als er minder pensioen kan worden opgebouwd. Die garantie is er vooralsnog niet.

Belastingvoordeel

In de pensioenplannen van het kabinet is overeengekomen dat het belastingvoordeel bij het sparen voor pensioen vanaf 2015 beperkt wordt tot 1,85 procent van het brutoloon.

De lagere pensioenopbouw zou gecompenseerd worden doordat mensen langer gaan werken en zo meer jaren pensioen opbouwen. Het verlagen van de pensioenopbouw zou bijna drie miljard euro moeten opleveren.

Achter de schermen is het kabinet wel op zoek naar mogelijkheden voor pensioenverlaging, zo schrijft De Telegraaf. Hier zitten echter veel haken en ogen aan, omdat de besturen van pensioenfondsen zelf de hoogte van de premies mogen bepalen. De fondsen zien tot dusver weinig in een premieverlaging. Zij gebruiken de voorziene extra inkomsten liever om hun kas te spekken.