Het kabinetsplan om het gevangenisregime te versoberen, is in strijd met de Nederlandse wet en internationale richtlijnen. Het plan is ingrijpend en onverantwoord.

Dat stelt de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), meldt de NOS zaterdag.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) wil alle gedetineerden in een sober regime onderbrengen. Ze kunnen dan met goed gedrag privileges verdienen.

Volgens de RSJ kan een normaal mens niet aan de eisen voldoen. Het grootste deel van de gedetineerden zou hierdoor zijn hele straf in het sobere regime blijven.

Belangrijke zaken

Door het sobere regime zouden gedetineerden belangrijke zaken missen, zoals een cursus omgaan met agressie of hulp bij afkicken. Die hulp moeten ze namelijk eerst verdienen. Ook andere zaken, zoals een cursus lassen of het gebruik van een computer om een huis te zoeken, moeten eerst worden verdiend.

De raad vreest dat gedetineerden door het missen van deze zaken zich niet meer bezighouden met het veranderen van hun gedrag of hun terugkeer in de maatschappij. Omdat gedetineerden pas na zes weken goed gedrag in aanmerking komen voor het zogenoemde plusprogramma, zou meer dan de helft van de gevangenen er sowieso niet aan toe komen, omdat ze een korte straf uitzitten.

Verder wijst de raad erop dat 15 tot 25 procent van de gevangenen niet slim genoeg is om aan de eisen voldoen. 

Reactie Teeven

Teeven heeft zaterdagmiddag in een reactie laten weten het niet eens te zijn met de kritiek. De staatssecretaris stelt dat het sobere regime helemaal niet gaat gelden voor het hele gevangeniswezen, maar alleen voor arrestanten. In gevangenissen en huizen van bewaring wordt het avond- en weekendprogramma afgeschaft, maar de rest blijft zoals het is.

Hij blijft volhouden dat zijn plan verantwoord kan worden uitgevoerd en past binnen de Nederlandse en internationale wet- en regelgeving. Teeven stelt verder dat een aantal gedetineerden niet in aanmerking zal komen voor een minder sober regime omdat ze te kort vastzitten. Voor deze groep is de nazorg van groot belang, aldus de VVD-staatssecretaris.