De ChristenUnie zal het bezuinigingspakket van 6 miljard euro dat het kabinet op Prinsjesdag presenteert niet steunen. Voor fractievoorzitter Arie Slob is de grens bereikt; 3 miljard euro is wat hem betreft het maximum.

Hij zei dat vrijdag in tv-programma Knevel en Van den Brink.

Volgens Slob fixeert het kabinet zich veel te eenzijdig op de 6 miljard in 2014, kijkt het onvoldoende naar de langere termijn en doet het te weinig om de werkloosheid te bestrijden.

Slob kan wel instemmen met een nullijn voor ambtenaren en zou die zelfs in de zorg nog wel kunnen billijken. ''Arbeid boven inkomen'', zo stelt hij.

Slob zei dat het goed zou kunnen dat zijn fractie tegen het belastingplan gaat stemmen. Of de ChristenUnie in de Eerste Kamer ook tegen de kabinetsplannen gaat stemmen, zei hij niet. Volgens Slob denkt fractievoorzitter Roel Kuiper ''in dezelfde lijn'' als hij, ''maar ik ga niet over zijn stemgedrag''.

Vijf vragen beantwoord over de begrotingsonderhandelingen