De veiligheid van de Oosterscheldekering "is en was niet in het geding". Minister Melanie Schultz schrijft dat aan de Tweede Kamer. 

Ze schrijft dit nadat deskundigen eerder deze week de noodklok hadden geluid over de veiligheid van de stormvloedkering in de Oosterschelde.

Volgens de deskundigen die betrokken waren bij de bouw van de waterkering, zijn de noodzakelijke bestortingen om het wegspoelen van zand tegen te gaan sinds 2000 niet meer uitgevoerd en is daardoor grote schade aan de bodembescherming ontstaan.

Schultz spreekt dat tegen. Ze stelt dat aan de randen van de bodembescherming onlangs bestortingen zijn uitgevoerd en dat het beheer rondom de waterkering al eerder is aangescherpt.