Deelname aan een terroristische organisatie gaat automatisch leiden tot verlies van het Nederlanderschap. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) wil dat regelen met een nieuw wetsvoorstel.

Hij voert daarmee een Tweede Kamermotie uit die was ingediend door de VVD.

Tot nu toe kan het Nederlanderschap alleen worden afgenomen als iemand vrijwillig dienst neemt in het leger van een staat die betrokken is bij gevechtshandelingen tegen het Koninkrijk der Nederlanden of tegen een bondgenootschap waarvan het Koninkrijk lid is, zoals bijvoorbeeld de NAVO.

Teeven ziet in ''veranderende maatschappelijke opvattingen over terroristische of paramilitaire organisaties en guerrillagroepen'' genoeg aanleiding om de huidige regeling aan te scherpen.

''Wel is een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling een voorwaarde, omdat aan het bewijs van deelname aan deze groeperingen hoge eisen moeten worden gesteld. Met een strafrechtelijke veroordeling staat de feitelijke grondslag die het verlies van het Nederlanderschap rechtvaardigt, voldoende vast'', aldus het ministerie.

Voorbereidingen

Teeven wil ook dat het Nederlanderschap kan worden ingetrokken na een onherroepelijke veroordeling voor hulp bij voorbereidingen van een terroristisch misdrijf door inlichtingen te verschaffen, kennis en vaardigheden over te dragen of middelen ter beschikking te stellen.

In die gevallen keert de betrokken persoon zich zozeer tegen de essentiële belangen van de Staat, dat de band tussen hem en het Koninkrijk niet langer kan bestaan.

De twee nieuwe maatregelen mogen er niet toe leiden dat de veroordeelde statenloos wordt. Het afnemen van het Nederlanderschap kan alleen als iemand ook nog een andere nationaliteit heeft.