Het Gelderse deel van de A15, ongeveer tussen knooppunt Deijl en knooppunt Valburg, moet worden verbreed. Dat zou de beste oplossing zijn nu de weg vol zit en ''personenauto’s en vrachtwagens elkaar onbedoeld in de weg zitten."

Daarvoor pleit de ANWB, die weggebruikers heeft ondervraagd over de ''gevaarlijke’’ situatie op dat stuk weg. Omdat de overheid daar op korte termijn niet aan toe komt, zo stelt de automobilistenclub, moeten er op korte termijn andere maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

De bond stelt voor om bijvoorbeeld matrixborden in te zetten, op- en afritten te verbeteren, het inhaalverbod uit te breiden en de maximumsnelheid te verlagen voor personenauto’s.

De ANWB heeft verkeersminister Melanie Schultz van Haegen gevraagd snel met maatregelen te komen.

Verkeersveiligheid

Verladersorganisatie EVO steunt de oproep van de ANWB om op korte termijn de verkeersveiligheid op de A15 te vergroten. ''De A15 zit duidelijk aan de grenzen van zijn capaciteit. Er zijn structurele maatregelen nodig om de toenemende verkeersstroom, waaronder het goederenvervoer, ook in de toekomst te kunnen verwerken'’, zei een woordvoerder.

Ook Transport en Logistiek Nederland vindt dat er op die weg maatregelen genomen moeten worden. Wel is TLN is kritisch over het voorstel om het huidige inhaalverbod voor vrachtauto’s uit te breiden. ''Het is bekend dat inhaalverboden er juist toe leiden dat vrachtauto’s in colonnes gaan rijden en de snelheidsverschillen tussen de linker en rechter rijstrook vergroten. TLN bepleit daarom een dynamisch inhaalverbod, dat ingaat op het moment dat de verkeersdrukte hoog is en weer wordt ingetrokken op momenten dat de verkeersdrukte dat toelaat.''