Het kabinet gaat belastingontwijking door internationale bedrijven - onder meer van zogeheten brievenbusfirma's - aanpakken.

De belastingregels worden aangescherpt en belastingverdragen met 23 arme landen worden herzien.

De ministerraad stemde vrijdag in met een voorstel hiertoe van minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Frans Weekers (Financiën).

Er wordt een reeks maatregelen genomen. Zo worden brievenbusfirma's (bedrijven die alleen op papier in Nederland gevestigd zijn vanwege het fiscale klimaat) aan strengere maatregelen onderworpen.

Volgens Ploumen ontwijken grote internationale bedrijven belastingen door ''gebruik te maken van lacunes in belastingverdragen in combinatie met verschillen tussen nationale belastingregels''. Hierdoor lopen arme landen belastinginkomsten mis, terwijl ze het geld hard nodig hebben voor onderwijs en infrastructuur, aldus de minister.

Internationaal

Het kabinet gaat ook proberen via internationale samenwerking de problematiek aan te pakken omdat landen eenzijdig te weinig kunnen uitrichten.

''Het kabinet zet primair in op mondiale aanscherping van de regels en grotere transparantie via overleg in de OESO, G20 en EU'', stelt Weekers. ''Maatregelen van Nederland alleen kunnen immers niet voorkomen dat bedrijven een andere route gaan gebruiken en het probleem slechts verschuift."

Afspraak

In juli werd door de G20, de grootste landen van de wereld, en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) afgesproken om meer belasting te gaan vragen van internationaal opererende bedrijven.

Over twee jaar moeten er omvangrijke afspraken over de gezamenlijke inning van belastingen en het beperken van belastingontwijking door multinationals op papier staan.

Dat zou mogelijk duizenden miljarden extra aan belastinggelden per jaar opleveren. Zeker veertig landen werken mee aan de plannen, waaronder ook Nederland.

Doorsluisland 

Vanochtend maakte het Centraal Planbureu (CPB) bekend dat belastingverdragen die Nederland heeft afgesloten tot een flinke toename van de directe buitenlandse investeringen heeft geleid. 

Gemiddeld verhoogt een nieuw belastingverdrag die investeringen met 20 procent. De investeringsstromen zijn zo hoog omdat ons land ''een spilfunctie'' vervuld in een netwerk van belastingverdragen.

Volgens het CPB is ons land geen belastingparadijs, maar een ''doorsluisland ten gunste van de belastingplanning van multinationale ondernemingen''.