Diederik Samsom betreurt het dat in korte tijd twee PvdA-Kamerleden uit onvrede zijn opgestapt: Désirée Bonis en Myrthe Hilkens. Maar Samsom heeft niet het idee dat hun vertrek te maken heeft met de sfeer in de fractie.

"De manier waarop zij hun idealen wilden waarmaken botste met de harde realiteit in Den Haag.'' Samsom zei dat vrijdag in Leeuwarden in reactie op berichtgeving in De Telegraaf. 

De krant kopt dat er 'kadaverdiscipline' heerst bij de fractie. De PvdA-leider zei zich niet te herkennen in het beeld dat in de PvdA-fractie 'kadaverdiscipline' zou heersen. Er wordt veel gediscussieerd en soms lopen de gemoederen hoog op, maar van kadaverdiscipline is geen sprake, aldus Samsom.

Samsom begrijpt dat er zorgen zijn over de koers in de PvdA en de harde keuzes die zijn gemaakt in het regeerakkoord. "Maar we leven in een moeilijke tijd en moeten keuzes maken.''

Opnames

Dat vergaderingen van de PvdA-fractie worden opgenomen, is niks nieuws, benadrukte Samsom. De opnames dienen als notulen. De afgelopen periode zijn ze volgens de PvdA-leider vooral teruggeluisterd als het discussies over het regeerakkoord betrof.

Volgens De Telegraaf zouden Kamerleden die zich verzetten tegen strafbaarstelling van de illegaliteit zijn geconfronteerd met opnames waaruit bleek dat ze zonder commentaar akkoord gingen met deze omstreden afspraak.

Ook andere PvdA-kopstukken, zoals de ministers Ronald Plasterk en Jet Bussemaker en staatssecretaris Jetta Klijnsma (allen ex-Kamerlid) zeiden vrijdag op de hoogte te zijn van de opnames van fractievergaderingen.

De PvdA-fractie verbleef afgelopen dagen in Friesland voor interne besprekingen, voorafgaande aan het nieuwe parlementaire jaar.

Hilkens

Eerder deze week stapte Hilkens uit de PvdA-fractie. ''De manier waarop ik invulling wil geven aan mijn idealen strookt helaas niet met de wijze waarop ik politiek kan bedrijven'', verklaarde ze. 

Hilkens had veel moeite met het strafbaar stellen van illegaliteit. Ze was het tweede sociaaldemocratische Kamerlid dat in korte tijd opstapte.

In juni vertrok Bonis omdat ze zich niet kon vinden in het buitenlandbeleid. Die wordt volgens haar bepaald door coalitiepartner VVD.