Boxtel heeft minister Henk Kamp (Economische Zaken) twee weken geleden gevraagd om de vergunning voor proefboringen naar schaliegas in Brabant in te trekken. 

De opsporingsvergunning is in 2009 aan het Britse bedrijf Cuadrilla verleend toen niet alle nodige informatie en kennis beschikbaar is, beargumenteert de gemeente.

''De vergunning is ongefundeerd verleend’’, zegt een gemeentewoordvoerder vrijdag in een toelichting.

De brief is gestuurd nog voordat de minister maandag een onderzoek naar de risico’s van schaliegaswinning publiceerde. De gemeente heeft nog geen reactie van Kamp. Er wordt vooralsnog gewacht met de eerste proefboring, zeker tot eind 2014. Boxtel is een van de beoogde boorlocaties.

Wanhoopspoging

Boxtel ontkent dat het gaat om een wanhoopspoging maar erkent dat de kans niet heel groot is dat de minister gevoelig is voor het argument van Boxtel. ''Het is een middel om de discussie op gang te brengen. De brief is ook aan de Tweede Kamer gestuurd."

"Wij hebben deze brief niet gestuurd om applaus te krijgen van de inwoners van Boxtel", aldus de zegsman. "Deze vergunning zien wij als basis voor het hele schaliegasdossier. Het verlenen ervan is gebaseerd op onvolledige informatie en berust daarmee op een half fundament." 

Reactie ministerie

Het ministerie van Economische Zaken laat in een reactie weten dat er nooit aan wie dan ook een vergunning voor proefboringen is verleend. Die kan dus ook niet worden ingetrokken.

''We hebben alleen twee opsporingsvergunningen verleend, aan Brabant en aan de Noordoostpolder'', zegt de woordvoerder van Kamp. ''Maar met een opsporingsvergunning kun je geen proefboringen doen, daarvoor zijn meer vergunningen nodig.''

Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) heeft vragen aangekondigd aan de minister over het verzoek.

Proefboringen

Minister Kamp liet maandag weten dat hij op termijn proefboringen naar schaliegas wil beginnen bij de Brabantse plaatsen Boxtel en Haaren en in de gemeente Noordoostpolder. Dat gebeurt op zijn vroegst in de tweede helft van volgend jaar.

De boringen naar het gas stuiten op veel verzet. Onder meer drinkwaterbedrijven vrezen voor de waterkwaliteit omdat chemicaliën nodig zijn om het gas uit de grond te krijgen.