Er moet een duidelijke straf komen op acquisitiefraude en ondernemers moeten beter beschermd worden tegen de oneerlijke praktijken. 

Dat zijn de belangrijkste punten in een initiatiefwetsvoorstel van de niet alledaagse combinatie van SP en VVD.

Van acquisitiefraude is bijvoorbeeld sprake als ondernemers onder valse voorwendselen een contract voor ingekochte advertentieruimte in een niet bestaande of nauwelijks gelezen telefoongids wordt aangesmeerd.

Volgens de indieners van het wetsvoorstel, Sharon Gesthuizen van de SP en Foort van Oosten van de VVD, kost deze fraude het Nederlands bedrijfsleven jaarlijks 400 miljoen euro.

Lacune

Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat een lacune in de wet, die het nu moeilijk maakt iets te doen tegen acquisitiefraude, wordt gedicht. Ondernemers komen nu vaak moeilijk af van de contracten die hun zijn aangesmeerd. Volgens de SP en de VVD steunen de werkgeversorganisaties MKB en VNO-NCW hun plannen.

Gesthuizen schreef vorig jaar al eens een rapport over acquisitiefraude en spooknota's. Ze werd door de rechter gedwongen een passage over Telefoongids.com uit het rapport op de SP-website te schrappen, omdat ze dat bedrijf onterecht met acquisitiefraude in verband had gebracht.