Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) ziet er niets in om het afkopen van bovenwettelijke vakantiedagen fiscaal aantrekkelijker te maken. 

Dat schrijft de bewindsman in een reactie op vragen van de PvdA-Kamerleden Ed Groot en Mariëtte Hamer.

Een tijdelijk lager tarief leidt volgens Asscher tot ongelijke behandeling tussen werknemers die wel vakantiedagen hebben om af te kopen en werknemers die dat niet hebben.

Bovendien zou zo'n maatregel negatieve gevolgen hebben voor de schatkist, omdat ook de dagen die een werknemer zonder de fiscale stimulans zou hebben afgekocht met een lager tarief worden belast.

Groot en Hamer stelden hun vragen na een bericht dat Nederlandse ondernemingen in totaal voor zestien miljard euro aan niet opgenomen vakantiedagen op de balans hebben staan. Wanneer dit geld zou vrijkomen, levert dat de economie een flinke stimulans op, menen zij.