Burgemeester René Roep van Vlissingen heeft donderdag de fractievoorziters in de gemeenteraad bijeengeroepen voor een bijeenkomst op het stadhuis. 

Wat er precies is besproken tijdens het half uur durende overleg, is niet duidelijk. De fractievoorzitters onthielden zich van commentaar.

Op voorhand hielden enkele fractievoorzitters rekening met het aftreden van Roep, die onder vuur ligt wegens omstreden declaraties. Zover kwam het donderdag niet; volgende week donderdag moet er tijdens een raadsvergadering meer duidelijk worden over de positie van de burgemeester.

Over de rechtmatigheid van declaraties van Roep en andere (oud-)leden van het college is ophef ontstaan. Roep had onder meer een duur bed en dure huisraad in rekening gebracht. Naar aanleiding van het rumoer over het declaratiegedrag van het Vlissingse college doet een commissie van raadsleden onderzoek naar de declaraties. De commissie zou de bevindingen maandag openbaar maken.