De provincie Noord-Holland is tegen de plannen voor de fusie van Utrecht, Noord-Holland en Flevoland tot een megaprovincie. 

Dat schrijven de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland donderdag in een reactie op de plannen van het kabinet.

In december vorig jaar lieten de Gedeputeerde Staten van de provincie nog weten niet afwijzend tegenover de vorming van de Noordvleugelprovincie te staan.

Omdat het wetsvoorstel van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) volgens de provincie onvoldoende is onderbouwd, is Noord-Holland nu van mening dat de regering haar 'huiswerk over moet doen'. Het huidige voorstel, dat op 17 juni door Plasterk werd ingediend, wijst de provincie daarom af.

Besparing

Plasterk wil dat de drie provincies worden samengevoegd zodat kwesties als woningbouw, natuur en infrastructuur beter aangepakt kunnen worden. Ook verwacht hij een besparing van zo'n 70 miljoen euro per jaar. Volgens de gedeputeerden van Noord-Holland is dat bedrag niet in het voorstel van Plasterk terug te vinden. Bovendien vindt Noord-Holland dat de samenwerking met Utrecht en Flevoland al goed is. Het argument dat een fusie zorgt voor een daadkrachtiger bestuur, is daarmee volgens de gedeputeerden van tafel.

Plasterk zegt in een reactie dat de huidige 'zienswijzeprocedure' precies bedoeld is voor reacties als die nu vanuit Noord-Holland komen. ''Dat men meldt hoe men het anders wil. Ik ben in een opbouwend gesprek met Noord-Holland over hun wensen. Ik heb daar alle vertrouwen in.''

Veel verzet

Bij zowel inwoners van de drie provincies, Kamerleden als bestuurders is veel verzet tegen het fusieplan. Utrecht hield daarom een peiling onder zo'n vierduizend inwoners. De uitslag van die peiling moet in de komende twee weken bekendgemaakt worden. Flevoland liet eerder al weten weinig in de fusie te zien.

De Gedeputeerde Staten van Noord-Holland leggen de reactie voor aan de Provinciale Staten, die zullen beslissen over deelname. Zij hebben nog tot 16 oktober de tijd om hun definitieve standpunt aan Plasterk te laten weten.

Uiteindelijk wil het kabinet alle 12 provincies samenvoegen tot 5 landsdelen. De fusie van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland, die oorspronkelijk in 2015 moest plaatsvinden maar werd opgeschoven naar 1 januari 2016, is de eerste stap.