De Europese fractie van het CDA verwijt premier Mark Rutte dat hij zich onvoldoende heeft ingezet bij de onderhandelingen voor de toekenning van Europese subsidiegelden.

"Een gemiste kans", zegt CDA-Europarlementariër Lambert van Nistelrooij tegen NU.nl.

Hij merkt op dat Nederland na Denemarken er het meest op achteruit gaat in het zogeheten structuurfonds waarin 322 miljard euro tussen de EU-landen wordt verdeeld. "We zijn kampioen inleveren."

De CDA'er was hoofdonderhandelaar bij de totstandkoming van het structuurfonds. Hij vindt dat Rutte actiever had moeten inzetten op subsidies hieruit. "Nu de definitieve cijfers er zijn, kan Rutte er niet meer onderuit: hij heeft bar slecht onderhandeld."

Beweeg de cursor over het diagram om de bedragen te zien. De gegevens zijn afkomstig van de Europese Commissie. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

EU-begroting

Vrijdag werd bekend dat Nederland voor de periode tussen 2014 en 2020 1,25 miljard euro ontvangt uit het zogenoemde structuurfonds, de afgelopen zeven jaar was dit nog 1,9 miljard euro.

Het structuurfonds, dat wordt gefinancierd uit de Europese begroting, is erop gericht om de regionale economie in achtergestelde gebieden binnen de EU te stimuleren om zo de structurele welvaartsverschillen te verkleinen.

"Premier Rutte pochte een half jaar geleden dat hij een miljard euro korting had gehandhaafd. Die korting is hij hier dus al bijna helemaal kwijt. Het blijkt een kat in de zak", aldus Van Nistelrooij.

Hij doelt hiermee op de korting van een miljard euro die Nederland krijgt op de jaarlijkse afdracht aan de EU, waarover bij de onderhandelingen over de meerjarenbegroting in februari een akkoord werd gesloten.

Oude politiek

Europarlementariër Hans van Baalen laat namens de VVD weten dat zijn partij minder Brussel, dus ook minder structuurfondsen wil. "Als Nederland bepaalde fondsen niet nodig heeft, moet je dat geld ook niet opeisen. Dit is dus geen gemiste kans", reageert Van Baalen tegenover NU.nl.

"Van Nistelrooij wil alles via Brussel laten lopen", vervolgt Van Baalen. "De VVD zegt: landen kunnen heel veel zelf. Alleen als een land structureel problemen heeft, kun je via Brussel hulp krijgen."

De VVD'er vindt ook dat structuurfondsen voor Nederland niets oplevert. "Philips gaat echt niet ergens zitten waar je de meeste subsidie krijgt. Subsidie is oude politiek, daar willen we vanaf. Nederland betaalt minder geld, dan krijg je ook minder terug", aldus Van Baalen. 

Het Ministerie van Algemene zaken wil inhoudelijk niet reageren op de uitlatingwen van het CDA, maar noemt het geen nieuws dat er minder subsidie naar landbouw en structuurfondsen gaat, en meer naar onderzoek en innovatie. "We hebben gekregen waar we op hebben ingezet", zegt een woordvoerder. 

Logisch

De andere Nederlandse delegaties in het Europees Parlement zijn allerminst verbaasd over het feit dat Nederland het in de komende periode met 700 miljoen euro minder moet doen. GroenLinks en PvdA spreken van "goedkoop oppositie voeren."

Europarlementariër Thijs Berman (PvdA) verklaart dat het geld uit het structuurfonds is bedoeld voor de armste regio's. "In mijn ogen is het logisch dat Nederland dan minder krijgt. Er blijft alsnog 1,25 miljard over."

Hij verbaast zich over de uitspraken van zijn ambtsgenoot bij het CDA. "Het totale budget van het structuurfonds gaat met 22 miljard omlaag, Kroatië krijgt als nieuw EU-lid 8 miljard uit het fonds en wij vragen als Nederland om minder aan Europa te betalen. Vind je het gek dat je dan ook minder geld krijgt? Laat me niet lachen ", zegt  Berman.

Van Nistelrooij verwerpt dit argument deels. "Het structuurfonds is veranderd, er worden nu ook duurzame en innovatieve projecten uit gefinancierd", zegt hij.  

Rijk

Europarlementariër Bas Eickhout benadrukt namens GroenLinks eveneens dat dit geld bedoeld is voor de armste regio's binnen de Europese Unie. "Na Luxemburg is Nederland het rijkste land", laat hij weten. "Wij willen geen geld rondpompen door eerst geld vanuit Nederland naar Brussel te brengen, en het daarna weer terug te krijgen", aldus Eickhout.

Hij vindt het ook merkwaardig dat dit geluid van het CDA komt. Het was immers oud-CDA minister van Financiën Jan Kees de Jager die bij het opstellen van de EU-begroting heeft geroepen om korting voor Nederland bedingen.

Innovatie

Volgens D66 is het structuurfonds voor Nederland veel minder belangrijk dan de gelden voor innovatie en duurzaamheid zegt perlementslid Gerben-Jan Gerbrandy. "Wij hebben liever een euro die goed wordt besteed, dan tien euro's waarbij dat niet gebeurt." 

Hij zegt dat Nederland de korting heeft te wijten aan het eenzijdige optreden van Rutte. "Het kabinet vond maar een ding belangrijk: de totale Europese begroting naar beneden brengen. Dan moet je niet raar opkijken als je ook minder krijgt", aldus Gerbrandy.