In 2014 zal het kabinet voor zes miljard moeten bezuinigen. Voordat de plannen op Prinsjesdag bekend worden gemaakt lekken er al wat maatregelen uit die waarschijnlijk in het pakket zitten. Een overzicht:

1) Overheidspersoneel blijft op de nullijn, wat wil zeggen dat het salaris niet meestijgt met de inflatie. Zorgpersoneel wordt uitgezonderd. Ook zal de nullijn in het onderwijs in 2014 deels worden gecompenseerd. Opbrengst: ongeveer 1 miljard.

2) De belastingschijven en heffingskortingen worden bevroren. Hierdoor worden de schijven niet gecorrigeerd met de inflatie, waardoor meer belasting moet worden betaald. Opbrengst: 1,1 miljard.

3) Werkgevers worden belast voor inkomens boven de 150.000 euro. Opbrengst: 0,5 miljard.

4) De budgetten voor overheidsdiensten groeien niet mee met de inflatie. Opbrengst: 700 miljoen.

5) Om dezelfde reden groeit ook het budget voor gemeenten en provincies niet mee. Opbrengst: 200 miljoen.

6) Mensen worden gestimuleerd hun in een stamrecht bv geparkeerde gouden handdruk aan zichzelf uit te keren tegen een gunstig tarief. Opbrengst: 1,2 miljard.

7) De stamrecht bv wordt verboden per 1 januari 2014. Opbrengst: 830 miljoen.

8) Beperking zorgtoeslag. Opbrengst: 320 miljoen.

9) Aanpak fraude en verspilling in de zorg. Opbrengst: 250 miljoen.

10) Aanpak kosten geneesmiddelen. Opbrengst 750 miljoen.

11) Minder investeringen in natuur. Opbrengst 100 miljeon.

Daarnaast zitten er ook stimuleringsmaatregelen in de pijplijn.

1) Het schenkrecht wordt uitgebreid. Hierdoor kan er tot 100.000 euro belastingvrij geschonken worden. Voorwaarde is wel dat dit geld in een woning wordt geïnvesteerd.

2) Minima krijgen 100 euro extra.

3) Werknemers krijgen een verhoging van de arbeidskorting met 250 euro. Kosten: 785 miljoen.

4) Het bedrijfsleven wordt gestimuleerd.

Verder is het kabinet voornemens om rond Prinsjesdag bekend te maken dat het toeslagensysteem volledig op de schop gaat. Diverse inkomensafhankelijke toeslagen als de huurtoeslag en de zorgtoeslag gaan dan op in een huishoudtoeslag. 

Daarnaast schrapt de coalitie een voornemen uit het regeerakkoord om het eigen risico in de zorg inkomensafhankelijk te maken. Het gevolg is dat het eigen risico voor iedereen 350 euro blijft. Wel verliezen in plaats hiervan hoge inkomens de algemene heffingskorting. Lage inkomens krijgen een hogere zorgtoeslag. 

Ook wil het kabinet een Nationale Hypotheekbank instellen. Dat wil zeggen dat pensioenfondsen en beleggers hypotheken van banken kunnen overnemen. De Staat zal hiervoor garant staan. Het gevolg hiervan is dat banken meer lucht krijgen om te investeren in het bedrijfsleven.