Het energieakkoord dat woensdag door de Sociaal Economische Raad (SER) naar buiten is gebracht, heeft overwegend positieve reacties opgeleverd.

De SER speelde een belangrijke rol in de onderhandelingen, en presenteerde woensdagochtend een samenvatting (pdf) van het energieakkoord, nadat het nieuws dinsdag al was uitgelekt.

De tekst wordt nu voorgelegd aan de achterban van de ruim veertig betrokken partijen.

Regeringspartij VVD spreekt van een "realistisch akkoord". Kamerlid René Leegte vindt dat het recht doet aan de economisch moeilijke tijd.

"Er is verstandig gekozen voor verlaging van de - in mijn ogen nog steeds ambitieuze - energiedoelstelling, wat resulteert in een lastenverlichting van 2,25 miljard euro en géén extra windmolens op land", aldus Leegte.

Coalitiegenoot PvdA is ook "zeer tevreden" met het energieakkoord. Dat meldde PvdA-Tweede Kamerlid en energiewoordvoerder Jan Vos.

''De onderhandelaars verdienen een compliment voor de door hen bereikte resultaten. De sluiting van de kolencentrales en de ongekende miljardeninvesteringen in groene energie zullen veel werkgelegenheid en een gezonde groene toekomst opleveren'', aldus Vos.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) denkt dat het akkoord zal leiden tot ''een succesvolle transitie naar duurzame energie. Met een grote ambitie om energie te besparen en banen te creëren, geeft het (akkoord) een impuls aan de economie", liet Kamp woensdag weten.

SP

Ook de SP is positief dat er een breed gedragen akkoord ligt, "al blijft er altijd iets te wensen over", zegt Kamerlid Paulus Jansen. Hij prijst de rol van Kamp die in zijn ogen "een goede rol" heeft gespeeld.

"Er zal worden gemeten of er inderdaad 1,5 procent energiebesparing per jaar plaatsvindt, dus er ligt een stok achter de deur. Wel vind ik dat bedrijven die niet aan de doelstellingen voldoen, gedwongen moeten kunnen worden hun taak met terugwerkende kracht in te halen.''

PVV

Tweede Kamerlid Reinette Klever ziet niets in de "duurzaamheidsgekte" en verwacht dat gezinnen honderden en bedrijven duizenden extra "energiebelasting" betalen om dit te bekostigen. 

"Er zullen nog meer bedrijven failliet gaan, en duizenden mensen zullen hun baan verliezen. Het energieakkoord is overbodig, we hebben al een overcapaciteit aan stroom, en op zonnige en winderige dagen krijgen we bijna gratis stroom uit Duitsland. Dit duurzame akkoord is vooral duur en maakt energie onbetaalbaar", aldus Reinette.

GroenLinks

GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik noemt het energieakkoord ''niet meer dan een eerste stap''. ''Willen we de klimaatverandering tegengaan en ons milieu beschermen, dan zullen we nog veel ambitieuzer moeten zijn", zegt de GroenLinks-voorman.

De partij vindt dat milieuvervuilende bedrijven in het akkoord niets in de weg wordt gelegd. ''Ook wordt schaliegas met geen woord genoemd in het akkoord'', aldus GroenLinks.

D66

Volgens Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid van D66 is het akkoord een goede ondergrens. "D66 is blij met de concrete afspraken waar we al jaren voor pleiten, zoals meer wind op land en zee en meer energiebesparing bij huizen en bedrijven."

"Dat is goed nieuws, omdat het innovatie stimuleert en 15.000 banen oplevert. Maar het is jammer dat de doelstelling uit het regeerakkoord om in 2020 16 procent duurzame energie te gebruiken, vooruit wordt geschoven. Ook heeft D66 moeite met de keuze om kolencentrales te gaan subsidiëren. Nu komt het erop aan dat de afspraken worden nagekomen en op deze punten kan het akkoord zeker nog worden versterkt", aldus Van Veldhoven.

Eneco

Volgens energiebedrijf Eneco geeft het akkoord een breed draagvlak voor een veel duurzamere energievoorziening, met duidelijke afspraken over bijvoorbeeld extra steun voor wind op zee en minder kolencentrales. "Ondanks de grote belangentegenstellingen zijn werkgevers, vakbonden, milieuorganisaties en overheid het eens geworden over een marsroute naar veel meer duurzame energie en energiebesparing. Dat is uniek voor ons land.''

FNV

Vakbond FNV wil het akkoord positief voorleggen aan zijn achterban, aldus een woordvoerder. "Het is nog wachten op de laatste doorrekeningen, maar het ziet er erg goed uit. We kijken vooral naar wat het betekent voor de werkgelegenheid."

Ondernemersorganisatie VNO-NCW is ook blij met het energieakkoord. "Het is een positieve stap naar een goed eindresultaat. Maar inhoudelijk kunnen we pas 4 september reageren als het akkoord is ondertekend door alle partijen."

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland verwacht op korte termijn concrete vooruitgang omdat zo veel partijen hun handtekening onder hetenergieakkoordhebben gezet. Volgens de organisatie hebben alle partijen een belangrijke stap voorwaarts gezet in het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

''Een stap die de bouwsector bovendien ook nog eens vele duizenden manjaren extra werk kan opleveren. En dat is mooi meegenomen in een tijd dat de bouw nog altijd meer een rem op dan een motor van de Nederlandse economie is.''

Milieuorganisaties

De milieuorganisaties Greenpeace en Natuur en Milieu toonden zich dinsdag tevreden over de afspraken, waarover op hoofdlijnen in juli al overeenstemming werd bereikt. Greenpeace noemde het wel jammer dat niet alle kolencentrales dichtgaan, alleen de oude.

FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, vindt dat het energieakkoord in de nieuwe economische realiteit past.

"Voor de technologische industrie is het belangrijk dat er, naast een goed werkende Europese energiemarkt, een pakket aan maatregelen komt waarmee innovatie wordt gestimuleerd en dat leidt tot investeringen in verduurzaming van energievoorziening en gebouwen", zegt voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink.

Teun Bokhoven, voorzitter Duurzame Energie Koepel, vindt dat het geen visionair document is  geworden. "Het akkoord benoemt de juiste maatregelen om tot een structurele groei van hernieuwbare energie in Nederland te komen. Hiermee hebben we de kans om aan te sluiten bij de rest van Europa en onze industrie een nieuwe impuls te geven", aldus Bokhoven.

Installatie

De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche is tevreden over het akkoord. "De belangrijkste winst is dat er nu brede consensus bestaat over ons toekomstig energiebeleid", zegt Titia Siertsema, voorzitter van UNETO-VNI. 

"Hierdoor hebben bedrijfsleven en consumenten investeringszekerheid. Het akkoord kan de installatiebranche helpen om sterker uit de huidige crisis te komen.''

Vijf vragen over het energieakkoord