De Universiteit Leiden mag een experiment met bindend studieadvies op de hele universiteit invoeren.

Dat heeft minister Jet Bussemaker van Onderwijs dinsdag in een brief aan de Eerste Kamer laten weten. Leden van de Eerste Kamer hadden hun vraagtekens gezet tegen de handelwijze van de universiteit.

Ze vinden dat er op deze manier geen sprake meer is van een experiment maar dat de universiteit illegaal een nieuw studiesysteem invoert waarbij in elk onderwijsjaar een bindend studieadvies mag worden gegeven. 

De minister deelt deze constatering niet. Bussemaker denkt dat een 'instellingsbrede deelname' juist waardevolle informatie kan opleveren. 

Bussemaker had eerder dit jaar onderwijsinstellingen uitgenodigd om deel te nemen aan het experiment om het bindend studieadvies in te voeren voor studenten in het tweede jaar en hoger.

'Unieke opleidingen'

Naast de Universiteit Leiden meldden zich ook de TU Delft, de Rietveld Academie en het Amsterdam University College voor deelname aan de proef die op 1 september van start gaat. De TU Delft trok deelname aan het experiment onlangs terug na protest van de studentenraad.

De Universiteit Leiden wil het bindend studieadvies invoeren op alle faculteiten. Alleen enkele 'unieke' opleidingen als Afrikaanse talen en culturen, Chinastudies en Koreastudies worden uitgezonderd. 

Het bindend studieadvies moet vanaf september gaan gelden voor 39 opleidingen met naar schatting ruim vierduizend studenten.

Om door te kunnen studeren moet deze groep aan het einde van hun tweede jaar minimaal negentig van de 120 studiepunten hebben behaald en het eerste jaar hebben afgerond. 

Niet blij

Bij studenten valt het bindend studieadvies in het tweede jaar en daarboven in minder goede mate. "Als je een bsa nodig hebt om je studenten te motiveren is het tijd om een kritische blik op je opleiding te werpen'', aldus de studentenvakbond LSVB dinsdag.