De regeringspartijen VVD en PvdA hebben een akkoord bereikt over de extra bezuinigingen van 6 miljard euro. Dat meldt minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën dinsdag.

"Ik ben tevreden dat we er op dit moment al uit zijn," aldus de minister. Details over de bezuinigingen wil hij echter nog niet geven.

"We gaan het op dit moment verwerken in de stukken en dan komt het op Prinsjesdag naar buiten."

Ook vice-premier Lodewijk Asscher zei na afloop van het begrotingsoverleg dat het "een lastige fase" is en dat hij niet op details kan ingaan. "Het is duidelijk dat we er in coalitieverband uit zijn. Nu moet het nog door de ministerraad en dan gaat het naar de drukker. We kunnen over de inhoud niets zeggen."

Sinds deze week werd er door de kabinetspartijen verder onderhandeld over de invulling van het bezuinigingspakket van 6 miljard euro. Dat is nodig om te voldoen aan de eisen van Brussel. Volgens EU-afspraken is het niet toegestaan een hoger begrotingstekort te hebben dan 3 procent van het bruto binnenlands product.

De begroting voor 2014 moet eind augustus af zijn en wordt op Prinsjesdag op 17 september gepresenteerd.

Koopkracht

Door de bezuinigingen zal de gemiddelde koopkracht in Nederland in 2014 met ongeveer 1 procent dalen. Daarbij worden de midden- en lage inkomens minder getroffen dan de hoogste inkomens. Een bron bevestigt aan NU.nl berichtgeving van de Telegraaf hierover.

Voor minima komt er volgend jaar een eenmalige tegoedkoming van 100 euro.

Asscher wil daar echter nog niet op ingaan. "Ik snap heel goed dat als Prinsjesdag dichterbij komt er meer gespeculeerd wordt. Maar ik ga verder niets bevestigen of ontkennen."

Ook Dijsselbloem wil er niets over zeggen. "Ik ga niets zeggen over hoe het pakket er precies uitziet en hoe het uitpakt. Dat komt allemaal op Prinsjesdag."

Bekijk de toelichting van Dijsselbloem:

Grote lijnen

In grote lijnen was al duidelijk waar het kabinet de extra bezuinigingen vandaan wil halen. Meer dan de helft komt uit een pakket waarover het kabinet in het voorjaar al overeenstemming bereikte, maar dat door het sociaal akkoord tijdelijk in de ijskast verdween.

Zo worden de belastingschijven en heffingskortingen bevroren en komt er een extra jaar nullijn voor rijksambtenaren.

Schenken

Een andere uitkomst van het begrotingsoverleg is volgens de Telegraaf dat alle Nederlanders 100.000 euro belastingvrij mogen schenken. Geld dat in de eigen woning van de ontvanger moet worden gestoken, waardoor de hypotheekschuld verlaagd kan worden.

Het geld kan ook worden gebruikt voor het renoveren van het huis. De coalitie hoopt zo dat vermogens in de economie vloeien en dat de Nederlandse woningschuld kan worden teruggedrongen.

Met de voorstellen van de commissie-Van Dijkhuizen voor vernieuwing van het belastingstelsel als leidraad, wordt er verder gesneden in toeslagen. Door het samenvoegen van verschillende toeslagen in de huishoudentoeslag wordt het aantal rechthebbenden teruggebracht, zo verwacht het kabinet.

Energiebelasting

Een verhoging van de energiebelasting zou in het pakket voor 2014 worden beperkt. Deze maatregel moet onderdeel zijn van het energieakkoord, waar binnenkort overeenkomst over wordt verwacht.

Ook wordt een eerder geschrapte lastenverlichting voor het bedrijfsleven van 600 miljoen nieuw leven ingeblazen, al zal de omvang beperkter zijn. Daar staat tegenover dat door de stijgende werkloosheidsuitgaven de lasten van bedrijven stijgen. Werkgevers moeten dan volgens de wet immers meer ww-premie betalen.

Advies

Voor 30 augustus moeten de begrotingsvoorstellen van het kabinet naar de Raad van State, het belangrijkste bestuursorgaan dat regering en parlement adviseert over voorgenomen wetgeving. Dit advies van de Raad van State gaat alleen naar het kabinet, en wordt dus niet openbaar.

Het is voor de coalitie van VVD en PvdA belangrijk om steun te hebben van de oppositie, aangezien de partijen geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer.

Vijf vragen over de begrotingsonderhandelingen