Voor het eerst in haar 95-jarige bestaan heeft de SGP in verkiezingen een vrouwelijke kandidaat.

De kiesvereniging in Vlissingen stemde maandagavond in met het lijsttrekkerschap van de 40-jarige Lilian Janse voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

23 leden stemden voor, 14 tegen, zei voorzitter Cees de Landmeter van de Vlissingse kiesvereniging maandagavond, na afloop van de besloten vergadering. Eerder waren al zes mannen benaderd om zich als SGP-lijsttrekker in de gemeente Vlissingen verkiesbaar te stellen. Nadat zij allemaal hadden geweigerd, besloot Janse zich verkiesbaar te stellen.

Verder zei De Landmeter dat de SGP in Vlissingen nu duidelijkheid heeft over hoe ze verder moet gaan. ''We willen dit in alle rust doen en we willen ons voorlopig onthouden van alle commentaar.''

De SGP zit momenteel niet in de gemeenteraad in Vlissingen. De voorloper, de RPCU, had van 1970 tot 2010 onafgebroken een of twee zetels in de Vlissingse raad.

Hoge Raad

Vanaf de oprichting van de SGP in 1918 was het voor vrouwen onmogelijk zich voor de partij verkiesbaar te stellen. Na jarenlange procedures besloot de Hoge Raad in 2010 dat de SGP vrouwen niet langer mocht uitsluiten van haar kieslijsten. Begin dit jaar paste de partij haar vrouwenstandpunt aan.

Reactie Janse

Janse liet in een eerste reactie op haar verkiezing tot lijsttrekker weten blij te zijn met de uitslag. ''Maar het gaat om de SGP, niet om mij'', voegde ze daaraan toe.

''We gaan nu hard werken aan goede verkiezingen voor de SGP.'' Verder zei Janse dat ze hoopt dat mensen die maandag niet voor haar stemden, bij de gemeenteraadsverkiezingen wel op de SGP stemmen.

Bekijk de reactie van Janse:

Vraagtekens

In het vorige week uitgezonden EO-televisieprogramma De Vijfde Dag zette Janse vraagtekens bij de overtuiging dat het geloof alleen mannen aan het roer laat.

''In de Bijbel staan weliswaar passages over het absolute heerschap van de koningen en dat de macht overgaat van vader op zoon, maar nergens staat iets over een democratisch gekozen iemand. We hebben toch ook koningin Beatrix gehad? Daar was toch ook geen protest tegen?''

Reactie partijvoorzitter

SGP-partijvoorzitter Maarten van Leeuwen laat in een reactie weten dat het besluit van de kiesvereniging Vlissingen "in de eerste plaats een verantwoordelijkheid is van de leden van deze plaatselijke vereniging." Hoewel Van Leeuwen erkent dat er in Vlissingen een besluit is genomen dat formeel past binnen het reglement, kan volgens hem niet ontkend worden dat de beslissing inhoudelijk niet spoort met de tekst van het beginselprogramma van de partij.

"Het hoofdbestuur blijft zich inzetten voor inhoudelijk draagvlak voor het beginselprogramma. Wij hechten namelijk veel waarde aan de innerlijke overtuiging van onze leden", aldus Van Leeuwen.

De SGP-voorzitter noemt de situatie in Vlissingen ''uitzonderlijk". Janse stelde zich beschikbaar nadat mannelijke kandidaten het lieten afweten.

Het besluit van de SGP in Vlissingen beweegt zich volgens Van Leeuwen ''tussen twee polen: het beginselprogramma en het reglement". Formeel is de aanwijzing van Janse als lijsttrekker in overeenstemming met het reglement, zo voegt hij daaraan toe.

Clara Wichmann

Proefprocessenfonds Clara Wichmann is ''verheugd'' over de benoeming van Janse als lijsttrekker van de SGP in Vlissingen. Het fonds voerde jarenlang een juridische strijd tegen het gebrek aan vrouwen bij de Staatkundig Gereformeerde Partij.

Voorzitter Anniek de Ruijter noemde het oordeel van de Hoge Raad dat de SGP vrouwen het passief kiesrecht (het recht om je te kandideren) niet mocht onthouden "enkel de bestendiging van een recht dat er altijd al was''.

''De politieke en maatschappelijke drang om gebruik te maken van dit recht komt uiteindelijk vanuit de SGP-vrouwen zelf.'' Volgens het fonds heeft Janse haar lijsttrekkerschap alleen te danken aan haar eigen doorzettingsvermogen en lef.

Advocaat van het fonds Tom Barkhuysen: ''Het is goed te zien dat een vrouw bij de SGP ook daadwerkelijk het passief kiesrecht kan uitoefenen op basis van de wijzigingen die de SGP heeft doorgevoerd naar aanleiding van de gevoerde rechtszaken. Hopelijk wordt dit beeld bevestigd in andere plaatsen en op landelijk niveau. De reactie van de landelijke SGP-voorzitter is echter helaas nog afhoudend.''