Bestuurders en inwoners die zorgen hebben over de mogelijke komst van schaliegasboringen moeten het algemene landelijke belang voor ogen houden.

Dat zegt minister van Economische Zaken Henk Kamp in een interview met NU.nl. De minister schreef maandag aan de Kamer dat uit onderzoek blijkt dat de proefboringen veilig genoeg zijn.

Een definitief besluit neemt het kabinet echter nog niet, in afwachting van een nader advies over de milieueffecten.

Op de beoogde boorplaatsen Haaren, Boxtel en de Noordoostpolder is veel weerstand tegen de boringen.

"Ik snap dat mensen eigen belangen hebben, maar ik verwacht van de mensen daar en van de bestuurders dat zij ook oog zullen hebben voor het algemene landelijke belang", aldus Kamp. 

"Dat is namelijk ook hun belang. Het zijn ook hun kinderen, familie en vrienden die er belang bij hebben dat we de economische mogelijkheden van het land benutten en de koopkracht en de welvaart ondersteunen."

Kamp stelt dat gemeenten wel veel inspraak hebben in het proces, maar dat zij een besluit niet kunnen blokkeren. 

"Bij de wijziging van het bestemmingsplan is de betrokkenheid van de gemeente heel groot. Dat is de geëigende weg om een bestemmingsplan te wijzigen, maar er zijn ook andere manieren om tot een besluit te komen."

U heeft het over inspraak en betrokkenheid. Maar als de rijksoverheid besluit dat het moet gebeuren, vanwege alle eerdergenoemde belangen, dan weegt dat dus zwaarder dan de lokale opvatting.

"Wat wij eventueel in oktober gaan zeggen is dat er voldoende reden is om de procedure verder te vervolgen. Maar dat wil niet zeggen dat alle besluiten daarna positief zijn om schaliegas te winnen." 

"Daar zijn procedures voor en worden afwegingen voor gemaakt. Het is dus mogelijk dat straks blijkt dat er hier of daar geen proefboringen of juist wel proefboringen plaats gaan vinden. Dat is allemaal mogelijk."

Heeft u enig inzicht in de omvang van het potentiële economische profijt van schaliegaswinning?

"Nee, maar ik weet wel dat wij nog een jaar of vijf of zes kunnen doorgaan met de conventionele aardgaswinning in Groningen. Die loopt daarna vrij snel af. De kleine velden zijn ook al grotendeels gebruikt en in de Noordzee zit aanmerkelijk minder aardgas."

"Dat betekent dat we binnen afzienbare tijd in een situatie komen dat de export van aardgas wegvalt en dat we dus voor ons eigen gebruik moeten importeren. Dan moet je dus gaan betalen in plaats van dat je geld krijgt. Een hele andere situatie."

"Als je dan op een verantwoordelijke manier een aanzienlijke hoeveelheid gas uit schalielagen zou kunnen halen, moeten we dat op zijn minst overwegen."

"Het heeft ook te maken met afhankelijkheid. Je wilt in een soms woelige wereld niet afhankelijk zijn van anderen."

U benadrukt het economische belang via de export, de gevolgen voor de eigen energievoorraad en energieafhankelijkheid en de winning is ook nog CO2-schoner. Dat klinkt alsof we wel verplicht zijn om die boringen toe te staan?

"Ja, ik vind dat we door moeten gaan op het pad van de duurzame energie. Soms is er geen zon en wind, dan is gas een goede mogelijkheid. Voor verwarming, voor koken."

"Maar als je zegt dat het een algemeen belang is, moet je wel goed kijken of het verantwoord is. Vorige week zijn er op een platform in de Noordzee mensen omgekomen bij een helikopterongeluk. In Groningen speelt dat er aardbevingen zijn."

"Dus ook met conventionele aardgaswinning is er sprake van risico's. Die moet je goed in beeld brengen, beoordelen, kijken of die beheerst kunnen worden."

Dit onderzoek was toch juist bedoeld om dat inzicht te krijgen? Dat heeft u nu.

"Een tijdje geleden heb ik een advies van een commissie op de milieueffecten gevraagd. Als we nu al een besluit nemen heeft dat niet zo veel zin meer."

U staat bekend als aanpakker. Had u niet liever vandaag al een besluit gepresenteerd? In plaats van wachten op weer een advies.

"Ik voel mij hier heel comfortabel bij. We gebruiken onze eigen expertise, dit onderzoeksrapport en dat advies van de commissie. En pas dan een besluit nemen, daar voel ik me goed bij."

Geen concessie aan de PvdA, die nog niet voor is, zodat die tijd winnen en straks tegen hun achterban kunnen zeggen dat iedereen zijn goedkeuring heeft gegeven?

"Er zijn opvattingen bij VVD, PvdA en andere partijen die ik erg belangrijk vind. Daar luister ik ook naar. Ik probeer een besluit te nemen aan de hand van alle signalen die ik krijg."

Wanneer verwacht u dat de eerste proefboring zal plaatsvinden?

"Op zijn vroegst tweede helft 2014."

Verwacht u dat het gaat gebeuren?

"Laat ik het laten bij de bespiegeling die ik net heb gegeven."

Lees ook: 'Onderzoekbureaus hebben financieel belang bij schaliegaswinning'