De PvdA wil nog geen steun uitspreken voor proefboringen naar schaliegas. Dat laat PvdA-Kamerlid Jan Vos weten aan NU.nl.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) liet maandagochtend weten dat uit onderzoek blijkt dat er veilig proefboringen kunnen plaatsvinden.

Het kabinet neemt nog geen besluit, omdat het een commissie van deskundigen (Commissie voor de milieueffectrapportage MER) naar de uitkomsten van het onderzoek wil laten kijken. 

Hoorzitting

De coalitiepartij wil echter eerst een hoorzitting organiseren om meer duidelijkheid te krijgen over methoden die kunnen worden gebruikt bij het winnen van schaliegas.

"Het rapport gaat maar in beperkte mate in op schone en innovatieve methoden die mogelijk bij het winnen van schaliegas kunnen worden gebruikt", aldus Vos.

De PvdA zal pas een besluit nemen na beoordeling van het onderzoeksrapport, de hoorzitting en het nadere advies van de commissie voor de milieueffectrapportage (MER).

Onderzoek

Kamp benadrukte maandag dat het noodzakelijk is om te onderzoeken welke alternatieven er zijn voor de opdrogende gasbel in Groningen. Hij wijst onder meer op het economische belang. 

"Uit het onderzoeksrapport blijkt nu dat de risico's van opsporing en winning van schaliegas met de huidige wet- en regelgeving goed te ondervangen zijn", aldus Kamp.

"Om de potentiële betekenis van schaliegas voor de Nederlandse energievoorziening en economie vast te kunnen stellen zijn proefboringen nodig."

Congres

De boringen zijn omstreden. Het PvdA-congres nam eerder dit jaar een motie aan om af te zien van proefboringen. PvdA-leider Diederik Samsom stelde toen die motie te zullen uitvoeren.

Hij zei er wel bij dat boringen in de toekomst mogelijk zullen zijn als deze veilig genoeg blijken. Samsom zal dan opnieuw steun vragen aan het congres. 

Vijf vragen over schaliegas