De regeringspartijen VVD en PvdA zijn het vrijwel eens over de invulling van de extra bezuinigingen van 6 miljard euro voor 2014. 

Ingewijden hebben dat maandag gezegd na overleg tussen de hoofdrolspelers, premier Mark Rutte (VVD), VVD-fractieleider Halbe Zijlstra, PvdA-leider Diederik Samsom en de ministers Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Jeroen Dijsselbloem van Financiën (beiden PvdA).

Rutte liet zich afgelopen vrijdag al optimistisch uit over de onderhandelingen. Mogelijk kunnen dinsdag de laatste puntjes op de i worden gezet.

Hoe het extra pakket van 6 miljard er precies uitziet is nog niet bekend, maar de afspraken die in juli zijn gemaakt, zijn op hoofdlijnen overeind gebleven, aldus bronnen.

De maatregelen worden op Prinsjesdag officieel naar buiten gebracht. Ze moeten eerst nog formeel door het kabinet worden vastgesteld.

Bevriezen lonen

Het pakket waarover het kabinet in het voorjaar al overeenstemming bereikte verdween door het sociaal akkoord tijdelijk in de ijskast.

Het gaat onder meer om het bevriezen van de lonen in de overheidssector, een korting op de budgetten voor de ministeries en het niet aanpassen van de belastingschijven aan de inflatie.

Zorg

De overige 3 miljard zou gevonden worden door onder meer de verkwisting en fraude in de zorg te bestrijden en door nog een extra korting op de budgetten van departementen. Verder is het kabinet van plan om het eenmalig fiscaal aantrekkelijk te maken geld uit stamrecht-bv's te halen, zoals voor de zomer al uitlekte.

In een stamrecht-bv zetten ontslagen werknemers hun gouden handdruk weg om hoge belastingen te voorkomen. Het kabinet overweegt volgend jaar dat geld voor slechts 80 procent van het normale tarief te belasten, zodat veel mensen het zullen opnemen. Dat is goed voor de economie, maar ook voor de schatkist omdat het op korte termijn wel zorgt voor extra belastinginkomsten. 

Woningmarkt

Ook heeft het kabinet aangekondigd dat het wil komen met nieuwe maatregelen om de woningmarkt los te trekken. Vanuit Brussel is er veel kritiek op het Nederlandse systeem, omdat de hypotheekrenteaftrek huizenbezitters demotiveert hun hypotheek af te lossen, wat zorgt voor een grote schuldberg in ons land.

"De structurele problemen hadden veel eerder moeten worden aangepakt", zo stelde Dijsselbloem. Daarom komen er extra plannen. Het kabinet zou werken aan een maatregel waarbij mensen die met hun levensverzekering hun hypotheek aflossen geen belasting hoeven te betalen over het gespaarde kapitaal.

Begrotingstekort

De extra bezuinigingen zijn nodig om het begrotingstekort verder te verlagen. Volgens de laatste raming van het Centraal Planbureau komt dat volgend jaar zonder nadere ingrepen uit op 3,9 procent.

Door de ombuiging van 6 miljard daalt het naar 3,3 procent, nog steeds te hoog om te voldoen aan de EU-limiet van 3 procent. Maar Brussel heeft laten doorschemeren met een bezuiniging van 6 miljard genoegen te nemen.

Vijf vragen beantwoord over de begrotingsonderhandelingen