De regering wil dat de belangrijkste Nederlandse banken grotere buffers aanhouden dan internationaal is vastgelegd.

Dat blijkt uit de visie op de bankensector die het kabinet vrijdag heeft gepresenteerd.

Het kabinet wil dat zogeheten systeembanken meer eigen vermogen aanhouden ten opzichte van het geld dat ze uitlenen. In internationale verdragen is voorlopig vastgelegd dat die 'leverage ratio' in 2018 minstens 3 procent moet zijn.

Het kabinet streeft voor de systeembanken, instellingen die zo groot zijn dat hun ondergang de hele financiële sector kan bedreigen, echter naar minimaal 4 procent.

Beperkte bonussen

In de bankenvisie geeft het kabinet nogmaals aan dat bonussen van bankiers via een nieuwe wet zullen worden beperkt tot maximaal 20 procent van hun jaarsalaris. Dat streven stond ook al in het regeerakkoord.
 
Het kabinet vindt het een goed idee om standaardproducten te introduceren in de financiële sector. Op die manier moet het makkelijker worden voor klanten om producten van verschillende aanbieders te vergelijken en moet de ongelijkheid in informatie tussen klant en bank kleiner worden.

Zelf stappen zetten

Het kabinet hoopt dat de sector zelf stappen zet op dit gebied en gaat onderzoeken hoe criteria voor standaardproducten kunnen worden vastgesteld.
 
Verder vindt de regering dat er meer concurrentie moet komen in de bankensector. Dat geldt vooral voor de hypotheekmarkt, die bijna volledig in handen is van de drie grootste banken. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt komt later dit jaar met de uitkomsten van een onderzoek naar concurrentie op de hypotheekmarkt.