Maar liefst negentien topbestuurders in de onderwijs en mediawereld hebben vrijwillig gehoor gegeven aan het verzoek van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker om salaris in te leveren.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van OCW laten weten.

De bewindslieden deden een moreel appel aan zesentwintig ontvangers van een topinkomen in onderwijs, cultuur en media.

Zij ontvingen dat inkomen al voordat de wetgeving voor matiging van dergelijke salarissen inging en mochten dat fikse loon dus formeel wel blijven ontvangen.

Maar van de zesentwintig topverdieners weigerden er slechts vier om te matigen: twee uit de onderwijswereld, een van de media en ook de enige aangeschrevene uit de cultuursector.

Van de overige drie is er een inmiddels opgestapt, vertrekt een ander later dit jaar en is van de derde nog geen reactie binnen.

Ministerssalaris

Bussemaker en Dekker deden hun oproep begin dit jaar nadat de Wet normering Topinkomens was ingegaan. Die bepaalt dat bestuurders in de (semi-)publieke sector voortaan niet meer mogen verdienen dan het ministerssalaris. Voor bestaande contracten is een overgangsperiode van zeven jaar.

Beide bewindslieden juichen volgens hun woordvoerder toe dat zoveel bestuurders ''hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben genomen''.

Gesprek

De weigeraars worden uitgenodigd voor een gesprek, hoewel ze officieel niet kunnen worden aangesproken omdat de wetgeving dateert van na hun contract.

Er zijn verder nog anderen die te veel verdienen, maar die kunnen onvrijwillig worden aangepakt omdat hun loonafspraken echt niet stroken met de regels.