De verschillende oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben kritisch gereageerd op de laatste economische cijfers van het CPB en CBS. Zo vindt het CDA dat het kabinet van VVD en PvdA het roer om moet gooien.

"Geen verdere lastenverzwaringen of banenverslindende nivellering meer", zo reageert CDA-leider Sybrand Buma woensdag op de laatste economische cijfers.

"Ondernemers moeten weer lucht krijgen en werk moet weer lonen. Dus een beleid dat ruimte geeft voor structureel economisch en financieel herstel, en geen verdere lastenverzwaringen of banenverslindende nivellering meer", aldus Buma.

"Het kabinet heeft tot nog toe alleen nog maar sussend de oplossing tot augustus uitgesteld. En in de tussentijd is het alleen maar erger geworden. De combinatie van elkaar opvolgende lastenverzwaringen en nivelleren ten kosten van middeninkomens is een verstikkende keuze gebleken", zo vindt Buma.

PVV

De PVV kwalificeert de nieuwste economische cijfers als "catastrofaal". "De werkloosheid breekt alle records", aldus partijleider Geert Wilders. Hij vindt premier Rutte kampioen banen vernietigen. 

SP

De SP vindt dat het kabinet momenteel'kortzichtige bezuinigingspolitiek' bedrijft en is al langer tegen de nieuwe bezuinigingen van het kabinet. "Dit zorgt ervoor dat Nederland op bijna alle lijstjes inmiddels onderaan bungelt", aldus financieel woordvoerder Arnold Merkies.

Woensdag werd bekend dat de eurozone, in tegenstelling tot Nederland, uit de recessie is gekropen. Dit komt vooral door goede prestaties van landen als Duitsland en Frankrijk en Groot-Britannië.

"In Nederland zakken we echter steeds verder weg, als gevolg van steeds verder oplopende bezuinigingen en daardoor toenemende onzekerheid."

"Dat geldt ook voor de werkloosheid. Terwijl deze in de landen om ons heen daalt, blijft de werkloosheid in ons land maar stijgen. Je kunt dus niet meer spreken van een Europees probleem, maar van falend Nederlands beleid", aldus Merkies.

VVD

VVD-Tweede Kamerlid Helma Neppérus noemt de cijfers tegenover het hard. "We zitten in een dal en dat is hard. Maar je ziet ook lichtpuntjes. Al is het langzaam, we beginnen uit de crisis te komen."

De VVD wil vasthouden aan de voorgenomen extra bezuinigen van 6 miljard euro in 2014. "Brussel heeft gezegd: dat moet je doen en daar tekenen wij voor. Op termijn moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat het huishoudboekje. We moeten verder door het dal, het is niet anders", zegt Neppérus.

De VVD wacht nu op de kabinetsplannen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Die hervormingen zijn voor de partij essentieel, "vooral bij Sociale Zaken en Volksgezondheid, want dat zijn de departementen waar het meeste geld wordt uitgegeven", aldus de VVD'er.

PvdA

Henk Nijboer, woordvoerder financiën PvdA noemt de cijfers zorgelijk. "De vandaag verschenen cijfers tonen eens te meer aan dat Nederland behoefte heeft aan een pakket maatregelen om de economie te stimuleren en de (jeugd)werkloosheid te bestrijden."

"Naast het gezond maken van de begroting vraagt de PvdA het kabinet daarom om met voorstellen te komen die de werkloosheid terugdringen en de economie versterken op het gebied van de bouw, investeringen, kredietverlening en het bestrijden van (jeugd)werkloosheid", aldus Nijboer.

D66

D66 vindt dat het kabinet het op orde brengen van de overheidsfinanciën heeft onderschat.

"We kunnen vandaag constateren dat het het kabinet niet is gelukt om orde op zaken te stellen. Er zouden 10 miljard aan bezuinigingen moeten komen om het tekort onder de 3 procent te brengen", aldus Wouter Koolmees, financieel woordvoerder van D66.

Ook vindt hij de uitspraak van Rutte na het sluiten van het sociaal akkoorover een groene waas "een loze oproep"gebleken, "als je zelf niet duidelijk bent over wat je gaat doen."

"Hopen op een groene waas is niet wat je van een kabinet in zwaar economisch weer verwacht."

D66 roept het kabinet op om met structurele bezuinigingsmaatregelen te komen. "Dijsselbloem heeft tijdens het debat over de Voorjaarsnota en de Ecofin gezegd dat er structurele maatregelen zouden komen, naast de incidentele lastenverzwaringen. Ik ben erg benieuwd waar dat pakket dan uit bestaat", aldus Koolmees.

GroenLinks

Ook GroenLinks vindt al enige tijd dat het kabinet de crisis anders aan moet pakken.

Het grootste probleem van Nederland is niet het begrotingstekort maar groeiende de werkloosheid. Het aantal werklozen blijft onverminderd door stijgen terwijl er in tien jaar tijd niet zo weinig vacatures zijn geweest. Toch trekt het kabinet zich daar weinig van aan en richt ze zich alleen op extra bezuinigen", aldus Jesse Klaver, financieel woordvoerder van GroenLinks.

ChristenUnie

Arie Slob, leider van de ChristenUnie, vindt vooral dat het kabinet in de nieuwe bezuinigingen de koopkracht van gezinnen niet "verder moet aantasten door lastenverzwaringen of aanvullende bezuinigingen op de kindregelingen."

"Het behoud van werkgelegenheid moet de hoogste prioriteit krijgen van het kabinet."

50PLUS

Henk Krol van 50 PLUS vindt dat het kabinet weggestuurd moet worden. "Het merk 'Rutte 2' heeft een zeer negatieve lading en dat beeld is volgens ons ook niet meer bij te stellen".

"Het vertrouwen in de leiding van Nederland kan alleen verbeterd worden door de huidige leiding snel naar huis te sturen. Nederland heeft behoefte aan een nieuw kabinet met een nieuw elan", aldus Krol. 

Vakbonden

Ook voor de FNV laten de gunstiger cijfers uit Europa ten opzichte van de neergang in Nederland zien dat "het beleid dat het kabinet nu voert de economie niet helpt."

De vakcentrale laat al langer weten tegen de nieuwe bezuinigingen te zijn. "Nu nog meer bezuinigen gaat die prille groei weer doodslaan. Het roer moet om. Dit moment vraagt om een investeringsimpuls", vindt FNV-vicevoorzitter Ruud Kuin. 

De sociale partners (vakbonden en werkgevers) hadden in eerste instantie via het sociaal akkoord gezorgd voor uitstel van een eerder aangekondigd bezuinigingspakket.

Sociaal akkoord

Vakbond CNV vindt dat de partners de afspraken in dit akkoord moeten doorzetten. "Als de zojuist gepubliceerde cijfers iets aantonen is dat de lange weg die we nog moeten gaan om Nederland uit de crisis te halen", aldus voorzitter Jaap Smit.

"Daarom roep ik alle partijen op, ook de oppositiepartijen in de Tweede Kamer, werkgevers- en werknemersorganisaties, om intensief samen te werken.Er staat veel op het spel", aldus CNV Voorzitter Jaap Smit.

Smit vindt dat het sociaal akkoord met rust moet worden gelaten. "Zet onze agenten, ambtenaren en onderwijzers niet nog een jaar op de nullijn. Dat helpt de economie niet."

Vakbond MHP vindt dat het kabinet goed moet stilstaan bij de effecten voordat het overgaat tot extra bezuinigingen en lastenverzwaringen. De vakbond roept op de middengroepen en hoger personeel niet zwaarder te belasten.

Werkgevers

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland stellen geschrokken te zijn van de nieuwste cijfers. "Als Nederland dit jaar uit de recessie wil komen, dan dienen lastenverhogingen voor burgers en bedrijven achterwege te blijven", zo laten ze weten. 

De organisaties herhalen hun pleidooi om het pensioenvermogen in te zetten voor de problemen op de huizenmarkt.

Lees ook: Begrotingstekort van 3,9 procent verwacht in 2014