Vlissingen begint een vervolgonderzoek naar het declaratiegedrag van burgemeester René Roep en andere (oud)leden van het college.

Een meerderheid van de raadsfracties heeft daartoe maandag besloten in een speciale raadsvergadering.

Over de rechtmatigheid van declaraties van (oud)leden van het college was ophef ontstaan. Roep had onder meer een duur bed en dure huisraad in rekening gebracht.

Oud-wethouder Jacques Damen was onder vuur komen te liggen door het declareren van hoge pensionkosten.

Rumoer

Naar aanleiding van het rumoer over het declaratiebedrag had een accountantskantoor een zogeheten quickscan uitgevoerd. De fracties in de gemeenteraad vinden echter dat ze op basis van de quickscan niet zorgvuldig genoeg kunnen oordelen of altijd op de juiste wijze is gedeclareerd.

''In het eerste onderzoeksrapport staat nog niks. We staan erop dat dit onderzoek wordt afgerond", zei fractievoorzitter Alex Soplantila van GroenLinks. D66 pleitte voor een vervolgonderzoek door een extern bureau, omdat dat onafhankelijk is en de juiste expertise in huis heeft. D66 stond daarin alleen.

De andere partijen spraken zich uit kostenoverwegingen uit voor een onderzoek vanuit de raad. ''Ook een commissie vanuit de raad is onafhankelijk'', stelde fractievoorzitter Sem Stroosnijder van de SP.

'Eer en wet'

Een geëmotioneerde Roep zei tijdens de raadsvergadering dat hij bij het declareren ''altijd naar eer en geweten heeft gehandeld''. Hij wees erop dat de regels voor het declareren op verschillende manieren konden worden geïnterpreteerd en dat niet alle regels duidelijk waren.

''Ik had bijvoorbeeld dubbele woonkosten gedeclareerd, omdat dit volgens personeelszaken mogelijk was'', aldus Roep ''Toen later bleek dat dit niet juist was, heb ik gelijk gezegd dat ik dat geld zou terugbetalen.'' Eerder had de gemeente laten weten dat het om circa 4.500 euro ging.