Tweede Kamerlid Johan Houwers van de VVD stapt op wegens een integriteitskwestie. Hij wordt door het Openbaar Ministerie (OM) verdacht  van valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen. 

Houwers liet maandag via een brief aan Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg weten op te stappen, nadat het nieuws over zijn vertrek vlak daarvoor uitlekte. 

Houwers stelt "met pijn in het hart'' afstand  te doen van zijn Kamerzetel. Later bevestigde het OM dat er aangifte tegen de VVD'ers is gedaan door een hypotheekverstrekker en dat hij verdacht is. 

Omdat  Houwers lid is van de Tweede Kamer, wordt het onderzoek gedaan door de Rijksrecherche. Pas als het onderzoek is afgerond beslist het OM of tot vervolging wordt overgegaan. 

Hypotheek

De reden is dat er aangifte tegen Houwers is gedaan omdat hij bij het afsluiten van zijn hypotheek onjuiste inkomensgegevens zou hebben verstrekt aan een financiële instelling, zo liet Houwers zelf al weten in zijn verklaring. Dat zou gebeurd zijn voor hij in 2010 in de Kamer kwam.

De Rijksrecherche heeft een onderzoek tegen hem ingesteld, dat nog loopt.

Zelf is Houwers van mening dat hij geen onjuiste gegevens heeft verstrekt. Maar hij vindt dat hij hangende het onderzoek "mijn functie als Tweede Kamerlid niet op passende wijze'' kan invullen.

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra laat in een reactie weten dit een verstandig besluit te vinden. Zijlstra wijst er op dat, mocht het onderzoek Houwers vrijpleiten, niets zijn terugkeer in de Tweede Kamer in de weg staat.

Discussie

De integriteitsdiscussie in de partij laaide onlangs nog flink op na de affaire rond de van corruptie verdachte Roermondse ex-wethouder Jos van Rey. 

Van Rey was door de plaatselijke afdeling voorgedragen als lijstduwer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, hoewel hij verdacht wordt van corruptie.

Integriteitregels

Dit was voor de partij afgelopen mei tijdens het VVD-congres in Maarssen nog reden om de integriteitsregels aan te scherpen.

VVD-bestuurders moeten tegenwoordig 'vuistregels' tekenen waarin ze beloven integer te handelen. De verplichting geldt voor iedereen die een bestuurlijke functie vervult namens de VVD, van premier tot gemeenteraadslid.

Rutte

VVD-prominent Mark Rutte stelde dat bestuurders van wie de integriteit in het geding is zich beter kunnen terugtrekken. Volgens Rutte schept het verplichtingen voor de VVD dat zij de grootste partij is. Ze dient ook op het gebied van integriteit ''de standaard te zetten". 

Onlangs kwam het integriteitsvraagstuk opnieuw boven water toen bleek dat de man van VVD-minister Melanie Schultz (Infrastructuur) aandelen had in een bedrijf dat nauwe banden heeft met het ministerie.

Schultz bleek bij haar benoeming echter gewoon volgens de regels gehandeld te hebben.  Over de aandelen hoefde niet gesproken te worden, mede omdat zij niet in gemeenschap van goederen is getrouwd, zo schreven zij en premier Mark Rutte in een brief aan de Kamer.

Bepalend

In zijn brief laat Houwers weten dat hij deze recente integriteitsdiscussie heeft laten meewegen in zijn besluit. 

"Deze richting van de discussie is duidelijk en na overleg met mijn fractiegenoten hebben we gemeend dat dit ook nu al bepalend moet zijn voor ons handelen, ook al moet de uitwerking van deze integriteitsuitspraak door het VVD-hoofdbestuur nog volgen."

Wolf

Houwers werd in oktober 2010 lid van de Tweede Kamer en vertrok na de verkiezingen in 2012 kortstondig tot november 2012. Houwers was voor de partij woordvoerder op het gebied van ruimtelijke ordening en het landelijk gebied. 

Voordat Houwers naar de Kamer kwam was hij wethouder ruimtelijke ordening in Winterswijk. In die plaats heeft de VVD'er een makelaarskantoor. 

Nadat er een dode wolf in Nederland werd gevonden, kwam de VVD'er nog in de media door te stellen niet blij te zijn met de terugkeer van het dier.  

Als er weer veel wolven in Nederland rondlopen, moet uit veiligheidsoverwegingen voor mensen en dieren, serieus worden overwogen wolven af te schieten, zo stelde Houwers.

Rudmer Heerema, nu fractievoorzitter van de VVD in Alkmaar, is de eerste in de rij om Houwers op te volgen in de Kamer.