Mustafa Okcuoglu die deze week uit de Haagse PvdA-fractie stapte, is niet tegen het Spuiforum.

"Maar wel tegen het hier en nu een besluit nemen'', zei hij donderdagavond aan het begin van de gemeenteraadsvergadering. 

De Haagse raad heeft donderdagavond vergaderd over de reservering van 181 miljoen euro voor het nieuwe dans- en muziekcentrum. In november werd het plan voor het Spuiforum aangenomen.

Okcuoglu vond dat het niet gepast is om miljoenen uit te geven, terwijl er armoede is in de stad en er ''rijen bij de Voedselbank staan''. Hij vroeg zich af waarom het Spuiforum juist in deze tijd zo urgent is. ''De financiële situatie van Hagenaars is veel urgenter.''

Okcuoglu stapte uit de PvdA vanwege de discussie over het cultuurpaleis. Hij vormt nu een eenmansfractie.

Draagvlak

De PvdA in de Hofstad vindt dat er te weinig is gewerkt aan draagvlak voor het zogenoemde cultuurpaleis in de stad. ''Dat begint zorgelijk te worden en heeft zijn weerslag gehad binnen de PvdA'', zei raadslid Jos de Jong tijdens het debat.

De Jong zei daarom blij te zijn dat het college wil onderzoeken of renovatie een goed en haalbaar alternatief is. De Jong zei dat de PvdA-fractie bereid is al wel vast 181 miljoen euro te reserveren, zoals het college donderdag aan de raad voorlegt.

Lastig parket

Coalitiepartij PvdA kwam in een lastig parket toen leden duidelijk maakten tegen de plannen te zijn. Maar ook enkele raadsleden zouden twijfels hebben. De vraag is of er donderdagavond nog wel de benodigde meerderheid is. Oppositiepartijen zijn tegen, net als een meerderheid van de Hagenaars.

Om de PvdA tegemoet te komen, is het plan gewijzigd. De partij krijgt de ruimte om een alternatief te onderzoeken. Mocht renovatie van bestaande bouw beter zijn dan nieuwbouw, dan krijgt dat voorrang. Critici twijfelen overigens of het Spuiforum wel voor 181 miljoen euro kan worden gebouwd.