Niet meer de WOZ-waarde, maar de werkelijke waarde op de woningmarkt op datum van overlijden wordt bepalend voor het berekenen van de erfbelasting voor serviceflats.

Dit heeft staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) woensdag besloten, zo laat het ministerie weten aan NU.nl

Nabestaanden van bewoners van serviceflats betalen door een te hoge WOZ-waarde nu veelal een te hoge erfbelasting, zo erkent Weekers. Serviceflats zijn een woonvorm met zorgfaciliteiten die vooral bestemd zijn voor bejaarden of ouderen.

Een serviceflat levert bij de verkoop namelijk vaak veel minder op dan vergelijkbare woningen, vanwege de verplichting tot het betalen van (relatief) hoge servicekosten. De maatregel gaat in met terugwerkende kracht tot 1 januari vorig jaar, alleen als 'de waarde in het economische verkeer in belangrijke mate afwijkt van de WOZ-waarde', zo laat Weekers weten. 

Uitzondering

Onder meer de Vereniging Eigen Huis (VEH) had voor de maatregel gelobbyd. Het gaat alleen om een uitzondering voor serviceflats. Bij andere woningen blijft de WOZ-waarde van de huizen wel bepalend voor de hoogte van de ozb. 

Belangenverenigingen als de VEH en Hypotheekshop hebben in de afgelopen tijd ook laten weten de WOZ-waarden van andere woningen te hoog te vinden.

Geen rekening

In veel gevallen zou er geen rekening worden gehouden met dalende huizenprijzen en bezwaarschriften hierover door gemeenten naast zich neer worden gelegd, aldus de belangenclub. Er staan met deze reden 70 gemeenten onder verscherpt toezicht, zo liet Weekers al eerder weten.

"Deze gemeenten hebben onvoldoende aangetoond dat zij inspelen op deze wijzigingen in de markt", aldus Weekers. Via het verscherpte toezicht moet dit de komende tijd verbeteren.

Verrast

Weekers wijst er echter op dat de meeste huizenbezitters waarschijnlijk verrast zijn over hun WOZ-beschikking omdat  'de waarde nog enigszins na ijlt'. Dit komt omdat de waardepeildatum van de WOZ-waarde op een jaar vóór de ontvangst van de WOZ-beschikking ligt. Huizenbezitters krijgen hebben in 2013 dus een beschikking gekregen op basis van cijfers over 2012, toen de markt er wat slechter voor stond.

Tegen een WOZ-beschikking kan een woningbezitter binnen zes weken na ontvangst in bezwaar gaan.

In het afgelopen jaar heeft ongeveer 3 procent van de huiseigenaren dit gedaan. In 99,8 procent van de gevallen bleef de WOZ-waarde na het beroep overeind.

Weekers gaat de komende tijd nog op zoek naar een structurele oplossing voor de serviceflats, die per 1 januari 2014 in de regelgeving vast moet worden gelegd.