Asielzoekers die door homoseksualiteit in hun eigen land vervolgd worden, zouden in de Europese Unie om die reden erkend kunnen worden als vluchteling. 

Dat adviseert donderdag een belangrijke adviseur aan het Europees Hof van Justitie.

De vraag werd voorgelegd door de Nederlandse Raad van State. De Raad van State wil onder meer weten of van de vreemdelingen 'terughoudendheid' kan worden verwacht bij de 'invulling' van hun homoseksualiteit in het land van herkomst en in welke mate.

De Raad van State moet namelijk uitspraak doen over de asielaanvraag van drie homoseksuele mannen uit Sierre Leone, Oeganda en Senegal. In deze landen is homoseksualiteit verboden en er staan lange gevangenisstraffen op. Nederland wees hun asielverzoek af.

Niet voldoende

De advocaat-generaal zegt nu dat het strafbaar zijn van homoseksualiteit in een land op zichzelf niet voldoende is voor de vluchtelingenstatus. Maar de EU-lidstaat zou wel moeten onderzoeken of een asielzoeker in zijn land een gevaar loopt.

Het advies van de advocaat-generaal is niet bindend, maar wordt doorgaans overgenomen in het vonnis van het hof. De uitspraak zal naar verwachting over enkele maanden zijn.