De coalitiepartijen VVD en PvdA hebben nog geen akkoord over de extra bezuinigingen van 6 miljard euro die volgend jaar nodig zijn.

Het overleg wordt half augustus voortgezet. Kringen rond de coalitie hebben dat woensdag gezegd na beraad tussen de top van het kabinet en de fractieleiders Diederik Samsom (PvdA) en Halbe Zijlstra (VVD). Volgens de NOS is de coaltie al een eind op weg met de bezuinigingen. 

Volgens betrokkenen verliep het overleg in een constructieve sfeer en ''zijn ze een heel eind gekomen''. Maar er moet eerst meer duidelijkheid komen over de effecten van allerlei maatregelen op bijvoorbeeld de koopkracht, voor de knoop definitief kan worden doorgehakt.

De bezuinigingen maken deel uit van de miljoenennota voor 2014, die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.

Bezuinigingen

Het kabinet moet volgend jaar 6 miljard extra bezuinigen om te voldoen aan de begrotingsafspraken met Brussel. Voor circa de helft van dat bedrag kan het putten uit een pakket maatregelen waarover het in het voorjaar al overeenstemming bereikte, maar dat na het sluiten van het sociaal akkoord tijdelijk in de ijskast verdween.

Het gaat onder meer om een nullijn voor de lonen in de overheidssector en een korting op de budgetten die de departementen ontvangen. Ook het niet aanpassen van de belastingschijven aan de inflatie vormde onderdeel van dit pakket. Belastingbetalers moeten dan sneller een hoger tarief gaan betalen.

Nog 3 miljard

Hoe de overige 3 miljard wordt gevonden, is nog niet duidelijk. Samsom zei enkele weken terug in een Kamerdebat dat er niet gekort zal worden op de uitkeringen. Ook aan de afspraken in het sociaal akkoord wordt niet getornd.

Volgens de PvdA-leider zou er wel geld te vinden zijn door fraude en verspilling bij ziekenhuizen en zorginstellingen te bestrijden.

Toeslagen

Ook in de toeslagen voor bijvoorbeeld huur en zorg en in de kindregelingen, zoals de kinderbijslag, zou naar bezuinigingen worden gezocht. Naar verluidt wordt onder meer overwogen de kinderbijslag inkomensafhankelijk te maken. Daarnaast zou er nog een nieuwe lastenverzwaring van circa 1 miljard moeten komen.

Vakbonden en werkgevers zijn fel tegen de extra bezuinigingen, evenals een deel van de oppositiefracties. Zij vrezen dat nieuwe ingrepen het economisch herstel zullen vertragen.