De geplande bezuinigingen van 2,9 miljard euro op pensioenen zijn niet haalbaar, als de nieuwe pensioenregels worden uitgevoerd.

Dat melden betrokkenen woensdag aan de NOSHet kabinet wil bezuinigen door het verlagen van de pensioenopbouw en de premie.

NRC Handelsblad meldt dat de voorstellen door een verwachte stijging van pensioenpremies juist voor een belastingtegenvaller van bijna 4 miljard euro zou zorgen. Dat krant heeft berekeningen in handen die door de pensioensector zijn gemaakt. 

Volgens de nieuwe regels wordt de premie op een nieuwe manier berekend. Er wordt uitgegaan van de actuele rente en niet volgens een vaste rekenrente. De premie die werkgevers en werknemers betalen voor het pensioen zou dan in de praktijk veelal omhoog gaan.

Als de premie daadwerkelijk omhoog gaat, zou de overheid er als grote werkgever "honderden miljoenen euro's" meer aan kwijt zijn, zo staat in de berekeningen. De verwachte extra belastinginkomsten worden dan door de extra uitgaven weer teniet gedaan.

Premiestijging

Pensioenfonds ABP voor ambtenaren heeft eerder gewaarschuwd voor een premiestijging. Dat deed het fonds vorig jaar toen "de contouren" van het plan duidelijk werden. 

Een woordvoerder van het fonds wil niet ingaan op de huidige plannen. Of het kabinet het voorstel op dat punt heeft aangepast, blijft voorlopig dus onduidelijk. 

Te makkelijk

Koepelorganisatie Pensioenfederatie wil op dit moment ook nog niet reageren op de huidige plannen, omdat die nog besproken moeten worden. Het fonds reageert wel op het kabinetsplan om de pensioenopbouw te verlagen. Volgens de federatie boekt het kabinet de mogelijke bezuiniging die dit moet opleveren misschien "te makkelijk" in.

Het kabinet sprak met de sociale partners af om het belastingvoordeel voor werkenden te versoberen. Mensen die pensioen opbouwen kunnen dan een kleiner deel van het inkomen belastingvrij sparen voor hun pensioen. Het kabinet rekent erop dat pensioenfondsen dan hun pensioenpremies voor werkgevers en werknemers zullen verlagen.   De regering denkt dat de premies omlaag kunnen, als er minder pensioen wordt opgebouwd.

Vreemd

Maar de Pensioenfederatie kan zich goed voorstellen dat het voor veel fondsen vreemd is om hun premies te verlagen, als ze tegelijkertijd minder pensioen kunnen uitkeren. Fondsen die het financieel moeilijk hebben, zouden de hogere premie hard nodig kunnen hebben om aan hun verplichtingen te kunnen blijven voldoen.

Vrijdag zouden de pensioenvoorstellen van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) worden besproken en goedgekeurd, maar het kabinet stelde dat besluit op het laatste moment uit.

Geen effect

Uit het vertrouwelijke voorstel van staatssecretaris Klijnsma zou blijken dat de nieuwe regels geen effect hebben op de rijksbegroting. Het ministerie zou zelfs rekenen op een meevaller.

Het kabinet wil op termijn 2,9 miljard euro bezuinigen door de verlaging van de pensioenopbouw en de pensioenpremie. "De bezuinigingen die het kabinet wil realiseren worden door de nieuwe regels weer ongedaan gemaakt", aldus een betrokkene tegenover de NOS.