Er komen niet minder gemeenteraadsleden. Een initiatiefwetsvoorstel hiertoe van het PvdA-Tweede Kamerlid Pierre Heijnen sneuvelde in de Eerste Kamer dinsdag.

Het voorstel kreeg alleen steun van de VVD en 50PLUS en dus niet van coalitiepartij PvdA.

Volgens de PvdA en het CDA is het voorstel nu niet opportuun. Zij wezen erop dat de gemeentes juist veel meer taken krijgen van dit kabinet.

Er zou een ''verkeerd signaal'' worden afgegeven als het wetsvoorstel zou worden aangenomen, zei PvdA'er Ruud Koole.

Het voorstel wilde het aantal gemeenteraadsleden met 10 procent terugbrengen. Dat zou een besparing opleveren van 18 miljoen euro, die nu wegvalt. De coalitie van VVD en PvdA had het initiatiefwetsvoorstel in het regeerakkoord overgenomen.

Heijnen twitterde na de stemming: "Jammer van 'redelijk' voorstel, maar zo werkt democratie''. Hij wilde een onbedoeld gevolg van de dualisering wegnemen. Sinds 2002 maken wethouders geen deel meer uit van de gemeenteraden. Daardoor nam het aantal gemeenteraadsleden met 1500 toe. Maar door fusies van gemeenten de afgelopen jaren kwamen er ook weer minder raadsleden.