De nieuwe jeugdwet leidt tot meer in plaats van minder bureaucratie in de jeugdzorg. Dat meldt Actal, een college dat kabinet en parlement adviseert over regeldruk.

Het kabinet decentraliseert die naar de gemeenten, maar daardoor dreigt volgens Actal een uitdijend verantwoordings- en toezichtcircuit te ontstaan.

Niet alleen krijgen jeugdigen en hun ouders meer te maken met allerlei regels, ook de instellingen en jeugdhulpverleners zijn er straks meer tijd aan kwijt, vrezen de onderzoekers.

''Deze decentralisatie biedt juist een uitgelezen kans om jeugdhulp op een niet-bureaucratische wijze te organiseren'', aldus voorzitter Jan ten Hoopen van Actal dinsdag. ''Wat ik zie, is het omgekeerde, omdat het rijk niet lijkt te durven loslaten.''

Stapeling

Het wetsvoorstel dat op 1 juli bij de Tweede Kamer is ingediend bevat diverse voorschriften voor certificering, kwaliteitsregisters, landelijke inspecties en verantwoording. Maar volgens het adviescollege is daardoor de kans groot dat er stapeling van toezicht optreedt.

Actal vindt het jammer dat het rijk niet het voortouw neemt om samen met gemeenten en inspecties de bureaucratie terug te dringen.

''Op deze wijze wordt nationaal en lokaal toezicht gestapeld. De lasten komen dan uiteindelijk bij de jeugdzorginstellingen en de professionals terecht.''