Het stadsbestuur van Rotterdam grijpt in bij de deelgemeente Feijenoord. Aanleiding is een kritisch rapport over de bestuurscultuur, dat vorige maand verscheen.

Bestuurders van de deelgemeente op Rotterdam-Zuid zouden zich schuldig hebben gemaakt aan vriendjespolitiek en machtsbederf.

In een brief aan de gemeenteraad stelt het college een zakelijk bestuur van twee personen voor. Om vinger aan de pols te houden, wordt een systeem van verzwaard toezicht ingevoerd. Dat houdt onder meer in dat het stadsbestuur te allen tijde besluiten van het deelgemeentebestuur zonder opgaaf van redenen kan intrekken.

De twee personen aan wie het college denkt, worden dinsdag aan de deelraad van Feijenoord voorgedragen. Aan de voordracht van deze personen verbindt het college vijf voorwaarden. Zo moeten ze alle conclusies uit het rapport van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) onderschrijven en direct gaan werken aan de aanbevelingen, te beginnen met de integriteit.

Nieuw bestuursmodel

Het zakelijk bestuur blijft aan tot de verkiezingen in maart 2014 als er een nieuw bestuursmodel in Rotterdam wordt ingevoerd, de zogeheten gebiedscommissies in plaats van deelgemeenten. Vervroegde verkiezingen vindt het college geen optie, omdat die te lang duren. ''Wij kunnen gezien de ernst van de situatie niet toestaan dat de deelgemeente Feijenoord een periode van minstens 130 dagen zonder volwaardig dagelijks bestuur blijft zitten'', aldus het college.

Naar aanleiding van het BING-rapport trad het dagelijks bestuur van Feijenoord af. Het rapport stelde onder andere dat er sprake was van belangenverstrengeling en er werd oneigenlijke politieke druk uitgeoefend binnen de ambtelijke organisatie, zowel door de voorzitter van het dagelijks bestuur, Seyit Yeyden (PvdA), als door twee niet bij naam genoemde (deel)raadsleden.