De sluizen in de Maas blijven tot eind 2014 nog gewoon uitgebreid bediend. Daarna wordt een deel van de wachters in het weekend verschoven van de dag naar de nacht.

Daardoor kunnen de wachttijden bij de sluizen voor het hele traject oplopen tot 2,5 uur. Uitgangspunt blijft een maximale wachttijd van 30 minuten per sluis.

Dat schrijft minister Melanie Schultz van Haegen (Maritieme Zaken) maandag aan de Tweede Kamer. Ze is blij met de overeenkomst die ze voor de komende tien jaar met de regio en de sector heeft gesloten.

''Het bewijst dat als iedereen de schouders eronder zet, we wel degelijk tot een invulling van de bezuiniging kunnen komen die acceptabel is. Ik hoop daar met de overige regio’s ook uit te komen.''

Volgens Schultz zijn de afspraken ondanks de achteruitgang in de dienstverlening voor iedereen acceptabel, omdat de sluizen in elk geval niet helemaal dichtgaan in de nachtelijke uren.

De sluizen bij Weurt en Sambeek krijgen ’s nachts bediening op afroep. Vooral daar wordt verwacht dat de wachttijden op piekmomenten oplopen.

Bezuinigen

Schultz moet jaarlijks 5 miljoen euro bezuinigen op de sluizen. Dat leidt tot een landelijke versobering op de bediening van 40 banen.

Veel vervoerders en regio’s maken zich zorgen om de bezuinigingen, omdat schepen voor dichte sluizen stil kunnen komen te liggen. Schultz gaat de komende maanden ook met andere regio’s afspraken maken.

Verladersorganisatie EVO stelt dat de nieuwe afspraken tegemoet komen aan de wensen van het bedrijfsleven.

Wel stelt de organisatie dat het essentieel is dat de bedrijven niet de rekening gepresenteerd krijgen, omdat het bedienen van de sluizen een overheidstaak is. EVO wil dan ook dat er een vinger aan de pols wordt gehouden om te zien of er niet toch forse vertragingen ontstaan.

EVO waarschuwde recent nog voor de bezuinigingen. De verladers vrezen dat de bezuiniging meer kost dan oplevert, omdat schepen langer moeten wachten.