De pogingen om achterstallige studieschulden te innen van oud-studenten die naar het buitenland zijn verhuisd, beginnen volgens minister Jet Bussemaker (Onderwijs) vruchten af te werpen. 

Dat schrijft ze vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

In de eerste vier maanden van dit jaar zijn 2600 debiteuren opgespoord, ten opzichte van 400 in dezelfde periode een jaar eerder.

Inmiddels heeft een derde van die 2600 oud-studenten een betalingsregeling. Daardoor is 800.000 euro opgehaald.

Tegen degenen die niet zijn gaan betalen, worden volgens de minister maatregelen genomen, als de opbrengsten tenminste opwegen tegen de kosten.

Adresgegevens

Van circa 5 procent van de in totaal 600.000 debiteuren ontbreken goede adresgegevens. Die 30.000 wanbetalers zijn gezamenlijk goed voor 83 miljoen euro. Ook ontbreken er nog adresgegevens van 6000 onlangs afgestudeerde studenten, die nu niet betalen. Van alle debiteuren heeft 80 procent de Nederlandse nationaliteit.

Het is lastig om deze naar het buitenland vertrokken oud-studenten op te sporen. Vaak duurt het zolang voor iemand is gevonden, dat de zaak verjaart. Daarbij is het veel werk om iemand in het buitenland tot betaling te dwingen. Daarvoor moet de gang naar de rechter worden gemaakt, waar ook nog eens veel vertaalwerk voor nodig is.

Specialisten

Bussemaker heeft daarom tien specialisten aan het werk gezet om adressen van wanbetalers te achterhalen. Daarvoor wordt ook gebruikgemaakt van sociale media. 

Verder worden wanbetalers gesignaleerd, zodat ze geen nieuw paspoort kunnen krijgen. Mensen die meer dan 45.000 euro schuld hebben, worden zelfs in het opsporingsregister gezet. Daarnaast wordt er samengewerkt met andere landen en worden incassobureaus ingeschakeld.